30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği Yayımlandı

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) tarafından “Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği” yayımlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 31479 sayılı 09.05.2021 tarihinde çıkan Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği”nin amaç, kapsam ve dayanağı şu şekilde:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, elektrik depolama üniteleri veya tesislerinin kurulmaları, iletim veya dağıtım sistemine bağlanmaları ile bu ünite veya tesislerin piyasa faaliyetlerinde kullanılmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
(2) Pompaj depolamalı hidroelektrik santraller ile enerji kesintisi sırasında kullanılmak üzere tesis edilen kesintisiz güç kaynakları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.