30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmelik Taslağı Görüşe Açıldı

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği Değişiklik Taslağının kamuoyu görüşüne açılmasına ilişkin duyuru yaptı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan duyuru:

6/11/2017 tarihli ve 30252 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle 2018 yılı Şubat ayının başlangıcında yürürlüğe girmiş olan ve frekans kontrolü hizmeti tedarik süreçlerinde gönüllülük esasına dayanan ihale usulüne geçilmesi ile TEİAŞ tarafından işletilen Yan Hizmetler Piyasa Yönetim Sisteminin (YHPYS) kurulması gibi köklü değişiklikler içeren Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinin iki yılı aşan uygulama sürecinde gerek piyasa katılımcıları gerekse Sistem İşletmecisi tarafından yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve yan hizmet tedarik süreçlerinin taraflar açısından iyileştirilmesine ilişkin bir takım değişikliklerin yapılması ihtiyacı doğdu.

Bunun yanı sıra; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi 1 inci fıkrası (e) bendinde yer alan hükümler doğrultusunda uzun süredir ülkemiz gündeminde yer alan talep tarafı katılımının yan hizmetler piyasası kapsamında önü açılarak, Sistem İşletmecisi tarafından sistem güvenliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulması halinde iletim şebekesine bağlı büyük güçlü tüketiciler arasında düzenlenecek gönüllülük esasına dayalı ihaleler vasıtasıyla talep tarafı yedeği tedarik edilebilmesi için gerekli düzenlemelerin Kurumumuz tarafından yapılması uygun görüldü.

Bu amaçla “Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmelik Taslağı” hazırlanmış olup; söz konusu Yönetmelik Taslağı 11.09.2020 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmeleri için açık tutulacak.

İlgililerin Taslak hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, görüş bildirim formunu doldurarak aynı süre içerisinde word dosyası olarak msaglam@epdk.gov.tr e-posta adresine ve/veya yazılı olarak Kurumumuz Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekiyor.

 Ek:  Görüş bildirim formu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.