30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Duyuru Yapıldı!

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin bilgiler kamuoyuna duyuruldu.

26/11/2017 tarihli ve 30252 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle 2018 yılı Şubat ayının başlangıcında yürürlüğe girmiş olan ve frekans kontrolü hizmeti tedarik süreçlerinde gönüllülük esasına dayanan ihale usulüne geçilmesi ile TEİAŞ tarafından işletilen Yan Hizmetler Piyasa Yönetim Sisteminin (YHPYS) kurulması gibi köklü değişiklikler içeren Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinin iki yılı aşan uygulama sürecinde gerek piyasa katılımcıları, gerekse Sitem İşletmecisi tarafından yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve yan hizmet tedarik süreçlerinin taraflar açısından iyileştirilmesine ilişkin birtakım değişikliklerin yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Bunun yanı sıra; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi 1 inci fıkrası (e) bendinde yer alan hükümler doğrultusunda uzun süredir ülkemiz gündeminde yer alan “Talep Tarafı Katılımı” hizmetinin, Sistem İşletmecisi tarafından sistem güvenliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulması halinde arz ve talebin dengeye gelmesine yardımcı olmak maksadıyla yan hizmetler piyasası kapsamında iletim şebekesine bağlı büyük güçlü tüketiciler arasında düzenlenecek gönüllülük esasına dayalı ihaleler vasıtasıyla tedarik edilmesi için gerekli düzenlemelerin Kurumumuz tarafından yapılması uygun görülmüştür.

Bu amaçla “Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmelik Taslağı” hazırlanmış olup; söz konusu Yönetmelik Taslağı 15.01.2020 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmeleri için açık tutulacaktır.

İlgililerin Taslak hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, görüş bildirim formunu doldurarak aynı süre içerisinde word dosyası olarak epdiletim@epdk.org.tr e-posta adresine ve/veya yazılı olarak Kurumumuz Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.