30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği Revize Edildi

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından bugün yayımlanan Resmi Gazete’de Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği yayımlandı.

19 Haziran 2020 tarihli 31160 sayılı Resmi Gazete’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği yayımlandı.

Yönetmeliğin amacı, kapsamı ve dayanağı şu şekilde:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik piyasasında düzenlemeye tabi tarifelerin hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, belirlenmesi, onaylanması, yayımlanması ve revizyonuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; iletim, toptan satış, dağıtım, bağlantı, perakende satış, piyasa işletim ve son kaynak tedarik tarifelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’nin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.