30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

İSTANBUL (Enerji Portalı) – EPDK tarafından daha önce yayımlanan Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Yeni yapılan düzenleme ile söz konusu yönetmelikten faydalanabilecek santrallere, 2019 için hidroelektrik santralleri de dahil edildi.

Elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite de dahil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması ve/veya uzun dönemli sistem güvenliğinin temini için güvenilir kurulu güç kapasitesinin korunması amacıyla kurulan mekanizma yönetmeliğinin “h” bendinde yer alan kriterler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yeniden düzenlendi.

Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği’ne, “2019 için kapasite mekanizmasından yararlanmak isteyen ve katılım şartlarını sağlayan hidroelektrik santrali sahibi tüzel kişiler bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde sistem işletmecisine başvurur. Başvurusu uygun bulunan tüzel kişilerin santralleri, başvuru tarihi ayın ilk 15 günü içerisinde ise sistem işletmecisine başvurdukları tarihi takip eden aydan itibaren, değil ise sistem işletmecisine başvurdukları tarihi takip eden ikinci aydan itibaren kapasite mekanizmasından yararlanacak tesisler listesine eklenir ve internet sitesinde duyurulur.” maddesi eklendi.

Yeni düzenlemeye göre, daha önce kapasite mekanizmasında yer almayan kaynaklar listesinde yer alan hidroelektrik santralleri de 2019 başvuruları için mekanizmaya dahil edildi.

Gelecek yıl için mekanizmadan yararlanmak isteyen ve tekrarlanan verimlilik performans testi sonuçlarına göre verimlilik şartını sağlayan tüzel kişiler, ilgili şartları sağladıkları tarih itibarıyla sistem işletmecisine başvurabilecek.

Geçici kabul kapsamında veya bakanlığa başvurularak tekrarlanan verimlilik performans testi sonuçlarında verimlilik oranı yüzde 50’nin altında olduğu belirlenen yerli kaynaklara dayalı olmayan santraller ise mekanizmadan faydalanamayacak.

Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği’ne buradan ulaşabilirsiniz: 1 Ocak 2018 Tarihli Yönetmelik

Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e buradan bulaşabilirsiniz: 10 Kasım Değişiklik Yönetmeliği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.