Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 27/12/2018 tarihli toplantısında alınan 8358 nolu kararına göre 01.01.2019 tarihinden itibaren perakende elektrik satış tarifeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak Ortalama Elektrik Fiyatları:

Dağıtım Sistemi Kullanıcılar Elektrik Birim Fiyatı (kr/kWh)
Sanayi49,7121
Ticarethane57,2560
Mesken43,3187
Tarımsal 50,3908
Aydınlatma53,1069
Genel Aydınlatma41,1558

EPDK’nın 27.12.2018 tarihinde yayınladığı “Elektrik Faturalarına Esas Tarife Tablolarına” göre Faaliyet Bazlı Elektrik Satış Fiyatları şu şekildedir:

Bu sayfadaki fiyatlar EPDK tarafından açıklanan ulusal tarife birim fiyatlarıdır. Serbest tüketiciler için serbest piyasa elektrik fiyatlarına https://encazip.com/elektrik-fiyatlari sayfasından ulaşabilirsiniz.

EPDK’nın 27.12.2018 tarihinde yayınladığı “Elektrik Faturalarına Esas Tarife Tablolarına” göre Nihai Elektrik Satış Fiyatları şu şekildedir:

 


Elektrik Fiyatı Nasıl Hesaplanır?

Tüm elektrik aboneleri elektrik kullanırken 5 kalemden oluşan giderlere ücret ödemektedir. Elektrik tüketiminde yer alan bu 5 kalemin toplamı fatura tutarımız olarak hesaplanmaktadır. Fatura tutarı şu şekilde hesaplanmaktadır:

  • Vergi ve Fonlar Hariç Tükettiğimiz Elektriğin Fiyatı (Enerji Bedeli)

Enerji Bedeli (TL)= Birim Elektrik Fiyatı (TL/kWh) x Toplam Elektrik Tüketimi (kWh)

Birim Elektrik Fiyatı EPDK tarafından 2018 yılı Aralık ayı Mesken Abonesi için 0,345298 TL/kWh olarak belirlenmiştir. (Her abone “Elektrik Faturalarına Esas Tarife Tabloları”dan kendi birim elektrik fiyatını tespit etmeli)

  • Dağıtım Bedeli

Toplam Elektrik Dağıtım Bedeli (TL) = Birim Elektrik Dağıtım Bedeli (TL/kWh) x Toplam Elektrik Tüketimi (kWh)

Birim Elektrik Dağıtım Bedeli EPDK tarafından 2018 yılı Aralık ayı Mesken Abonesi için EPDK tarafından 2018 yılı Aralık ayı Mesken Abonesi için 0,133206 TL/kWh olarak belirlenmiştir. (Her abone “Elektrik Faturalarına Esas Tarife Tabloları”dan kendi birim elektrik fiyatını tespit etmeli)

  • Enerji Fonu Bedeli

Elektrik kullanımında %1 oranında Enerji Fonu bedeli belirlenmiştir.

Enerji Fonu Bedeli (TL)= Enerji Bedeli x 0,01

  • TRT Payı Bedeli

Elektrik kullanımında %2 oranında TRT Payı belirlenmiştir.

TRT Payı Bedeli (TL) = Enerji Bedeli x 0,02

  • Enerji Tüketim Vergisi (veya Belediye Tüketim Vergisi) Tutarı

Elektrik kullanımında %5 oranında Enerji Tüketim Vergisi belirlenmiştir.

Elektrik Tüketim Vergisi Tutarı (TL) = Enerji Bedeli x 0,05

Elektrik Faturası Tutarı =
Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli + Enerji Fonu Bedeli + TRT Payı Bedeli + Enerji Tüketim Vergisi Bedeli

En basit haliyle elektrik faturası tutarı bu şekilde hesaplanmaktadır. Bunlar dışında, belirlenen güç aşımı değerlerinin üzerine çıkılması gibi ekstrem durumlar olduğunda faturalara başka kalemler de eklenmektedir.

İlgili Konular;

Enerji Piyasası Aktörleri Kimlerdir?

Elektrik Piyasası Nasıl İşlemektedir?

Serbest Tüketici Nedir?