30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Elektrik Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği, Ar-Ge Faaliyetlerine Destek Veriyor

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun geçtiğimiz hafta görüşe açtığı taslak Elektrik Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği, üniversiteler ve teknoloji geliştirme bölgelerinde 500 kW’ye kadar enerji depolama tesisi kurulmasına izin veriyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği’ni geçtiğimiz hafta görüşe açtı. Taslakta, Türkiye’deki elektrik depolama faaliyetleri dört ana başlık altında düzenleniyor. Elektrik depolama faaliyetleri, bu Yönetmelik hükümlerinde düzenlenmiş sınırlar içerisinde;

a) Lisanslı bir üretim tesisine entegre enerji depolama tesisi vasıtasıyla,

b) Bir tüketim noktasına entegre enerji depolama tesisi vasıtasıyla,

c) Müstakil bir enerji depolama tesisi vasıtasıyla,

ç) Şebeke işletmecileri tarafından kurulmuş enerji depolama tesisi vasıtasıyla gerçekleştirilebilir.

 Taslakta göze çarpan hususlar ise şöyle :

  • Enerji depolama tesisleri, üretime entegre, müstakil, tüketime entegre ve şebeke işletmecileri tarafından tesis edilen diye sınıflandırılıyor.
  • Üretime entegre depolama tesisleri, toptan elektrik piyasalarında faaliyet gösterebilecek ancak bağlı oldukları üretim tesisi işletmeye geçmeden piyasa faaliyetinde bulunamayacak.
  • Herhangi teşvik veya alım garantisi kapsamındaki entegre enerji depolama tesislerine sahip şirketler, santrallerin anlık elektrik çıkış güçlerini, mevcut kurulu gücü geçmeyecek şekilde ayarlayacak. Elektrik depolama faaliyetleri kapsamında şebekeye verilen herhangi bir teşvik veya alım garantisi kapsamına girmeyecek.
  • Bir üretim tesisine bağlı bulunmadan, müstakil şekilde elektrik depolayacak ve gerekli olduğunda şebekeye verecek depolama tesisleri, en az MW kurulu güce ve tedarik lisansına sahip olma şartıyla yan hizmetler ve toptan elektrik piyasalarında faaliyet gösterebilecek.
  • En az 50 kW kurulu güce sahip fabrika, sanayi tesisi gibi tüketim noktalarında kurulu gücü elektrik sözleşmesinde belirlenen gücü aşmayan, tüketime entegre enerji depolama tesisleri oluşturabilecek. Bu tesislerde elektrik, sadece ilgili tüketim tesisinin ihtiyacı için kullanılacak ve şebekeye verilememesi esas olacak. Şebekeye verilmesi durumunda ise bu enerji ticarete konu edilemeyecek.
  • Elektrik iletim ve dağıtım şirketleri gibi şebeke işletmecileri tarafından depolanacak elektrik, ticarete konu edilemeyecek. Söz konusu enerji depolama tesislerince şebekeye verilen ve şebekeden çekilen enerji arasındaki fark, ilgili işletmecinin teknik kayıplarında dikkate alınacak.
  • Üniversiteler ve teknoloji geliştirme bölgelerinde Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla entegre olarak 500 kW’ye kadar kurulu güçte enerji depolama tesisi veya tesisleri kurulabilecek.
  • Enerji depolama tesislerinin şebekeye bağlanabilirlik ve yan hizmetlere katılım kriterleri ile  SCADA vasıtasıyla izlenmesi ve/veya kontrol edilmesine ilişkin usul ve esasların 31/08/2019 tarihine kadar TEİAŞ tarafından hazırlanarak Kurum onayına sunulması isteniyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.