30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Elektrik Dağıtım Şirketleri Hakkında Yeni Yönetmelik Çıktı

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bugün “Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma ve Satış İşlemleri Uygulama Yönetmeliği”ni yayımladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından bugün çıkan 31349 sayılı Resmi Gazete’de “Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma ve Satış İşlemleri Uygulama Yönetmeliği” yayımlandı.

“Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma ve Satış İşlemleri Uygulama Yönetmeliği”nin amaç, kapsam ve dayanağı şu şekilde:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti kapsamında yapacağı her tür yapım işleri, mal ve hizmet alımı ile varlık satışı işlerinde şeffaflığı, rekabeti, eşit muameleyi, isteklilerin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat uyarınca ticari sırlarının gizliliğini, denetlenebilirliğini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak üzere uygulayacakları esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/1/2002 tarihli ve 4374 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayan elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti kapsamında gerçekleştirecekleri yapım işleri, mal ve hizmet alımı ile varlık satışı işlerine esas yapılacak satın alma, satma ile ihale süreç ve işlemlerini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik; elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti kapsamında veya dağıtım faaliyeti ile birlikte yürüttüğü;

a) Elektrik, su, doğal gaz, toplantı organizasyonu, eğitim, konaklama, ulaşım, sağlık giderleri, reklam, bağımsız denetim hizmetleri, mali müşavirlik, tesis varlıklarının güvence altına alınması kapsamındaki sigorta poliçesi alımları haricindeki sigorta alımları, araç takip sistemlerine yönelik alımlar, nakit tahsilatına yönelik hizmet alımları, kargo hizmeti alımları, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmet alımları, kamu kurumları ve üniversitelerden alınan hizmet ve danışmanlık alımları, veri ve ses hatları gibi telekomünikasyon hizmet alımları, araç bakım onarımları, periyodik sağlık muayenesi hizmet alımı, personel yemekleri ile ilgili hizmet ve malzeme alımları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili malzeme alımlarını,

b) Ar-Ge projeleri kapsamında yapacağı alımları,

c) İktisadî ve teknik bütünlük dikkate alınarak 250.000 TL’nin altında maliyeti olan yapım, mal ve hizmet alımı işlerini,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 1 inci ve 4 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin tamamını indirmek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.