30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliği Değişti

ANKARA (Enerji Portalı) – EPDK, bugünün Resmi Gazete’sinde “Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i yayımladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından bugün yayımlanan 31425 sayılı Resmi Gazete’de şu yönetmeliği duyurdu:

“Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

MADDE 1 – 2/12/2017 tarihli ve 30258 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş ve mevcut fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Bakanlık, 6 ncı maddede belirtilen denetim konularında ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına ayrı ayrı yetki devri yapabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30” ibaresi “60” olarak, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bakanlık, denetim raporunu ve/veya denetim raporu hakkındaki nihai görüşünü EPDK’ya gönderir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.