30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


ELDER 11. Sektör Toplantısı Bursa Yapıldı

Enerji alanında kamu ve özel sektörün üst düzey temsilcilerini bir araya getiren ELDER 11. Sektör Toplantısı, 11 Mayıs 2018 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın katılımı ile Bursa Hilton Otel’de gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmalarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasında elektrik dağıtım şirketlerinin müşteri memnuniyeti adına başarılı sayılabilecek bir yılı geride bıraktığını belirten Berat Albayrak, şunları kaydetti: “Bakanlık olarak yaptığımız müşteri memnuniyeti anketinde en parlak sonuçlar çağrı merkezlerinden geldi. Çağrı merkezlerine ‘ulaşılabilirlik seviyesi’ yüzde 99,39 çıktı. Minimum yüzde 80 hedefi koyduğumuz ’20 saniyede çağrı merkezine ulaşma’ oranı yüzde 91,73 seviyesine yükseldi. Cevaplama oranı ise belirlediğimiz yüzde 95’lik oranın üzerine çıkarak yüzde 96,23 seviyesine geldi. İnsanımızın daha fazla memnun olduğu, yapılan çalışmaların daha da farkında olduğu ve takdir ettiği bir tablo ile karşı karşıyayız. 21 dağıtım şirketinin performansına baktığımızda geçen yıla göre şirketlerimizin çok büyük bir kısmında memnuniyet artışı gerçekleşti. Vatandaş memnuniyeti ne kadar yüksek olursa şirketin değeri ve saygınlığı da o ölçüde artar. Aksi durumda şirketin değeri düşer ve Bakanlık olarak vatandaşa verdiğimiz sözü yerine getiremediğimiz için biz de bu noktada gerekeni yaparız.”

“Elektrik dağıtım şirketlerinin tanınırlık oranına geldiğimizde burada önemli bir artış görüyoruz. Geçen yıla göre yaşadığı bölgede elektrik dağıtımı yapan şirketi doğru bilenlerin oranı yaklaşık yüzde 25 artış gösterdi. Benzer şekilde ‘faturayı kimin kestiğini’ sorduğumuzda, orada da geçen yıla göre doğru bilenlerin oranında yaklaşık yüzde 20’lik bir artış söz konusu. ‘Yaşadığı bölgedeki dağıtım şirketinin tanınırlığı’ bazı bölgelerde yüzde 83’lere ulaştı. Bu süreci başlattığımız dönem ile karşılaştırdığımızda çok daha iyi bir noktaya gelindi.”

Özel sektör – kamu sinerjisinin en güzel şekilde ortaya konduğu alanların başında elektrik dağıtım sektörünün geldiğini belirten Albayrak, “Her yıl kendini sürekli yenileyen, geliştiren ve nihayetinde bunu daha kaliteli hizmet çıktısı olarak ortaya koyan bir dağıtım sektörü inşa etmek zorundayız” dedi.

Elektrik dağıtım sektörünün Türkiye’de meselelerini her ortamda paylaşabilen, en koordineli ve teşkilatlı sektörlerden biri olduğunu belirten TMBB Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız: “Eğer enerji güvenliğiniz yoksa ekonomik büyümeniz de yok demektir ya da bunu öngöremezsiniz. Bu çerçevede 2003 ve 2017 yılları arasında ortalama yüzde 5 büyümüş ekonomimiz var. Bu büyümeyi hep beraber hükümetimizin ortaya koyduğu politikalarla ve sizlerin çalışmalarıyla sağladık. 2017-2020 döneminde de 5,4 gibi bir büyüme öngörülüyor. Bu dönem zarfında da birincil enerji arzı yüzde 5’e yakın büyüdü. Ekonomik büyüme, enerji arz güvenli arasında doğrusal bir ilişki var.”

“Bu dönemin, 21. yüzyılın nükleer teknolojisinin yapay zeka olduğu ifade ediliyor. Bir taraftan büyük verinin işlenmesi, nesnelerin interneti ve yapay zeka. Eğer bu noktalarda enerji sektöründe gerekli atılımı dünya ile birlikte hatta onların önünde yapamazsak yarışta arzu ettiğimiz yerde olmayız. Dijital teknolojilerin yaygın kullanılması, sensörler, akıllı dağıtım sistemleri, akıllı kullanımlar sayesinde enerji maliyetlerinin yüzde 20’e yakın düşeceği öngörülüyor. Sadece elektrik sektöründe ise kısa dönemde 100 milyar doların üzerinde bir tasarruf ve yüzde 10’a yakın bir maliyet düşümü öngörülüyor. Hane halkı kullanımlarında yüzde 30’a yakın bir tasarruf öngörülüyor. Bu kapsamda da eğer bu tür teknolojilerin yani başta yapay zeka olmak üzere akıllı sistemlerin enerji sektörüne entegre edilmesi ve başarılması halinde önümüzdeki dönemde yüzde 50’ye kadar düşebileceği ancak başarılamaması halinde de yüzde 100 artabileceği öngörülüyor.”

Tüketici memnuniyetinin sektörde yöneticilik yapan veya sahada ter döken işçinin memnuniyeti ile doğrudan ilgili olduğunu söyleyen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: “Yatırımlar konusunda yeni tarife döneminde çıtayı yükseltmemize rağmen dağıtım sektörünün bu yüksek çıtayı yakaladığını, hatta aştığını gördük. Dağıtım şirketleri 2016 yılında 4 milyar liralık tarifelere esas yatırım yaparken 2017 yılında bu rakam 4,7 milyar liraya ulaştı ve öngörülen yıllık yatırım tavanının yaklaşık yüzde 34 üzerinde bir gerçekleşme söz konusu oldu. Yani şirketler; uygulama dönemi için belirlenen kurul onaylı yatırım bütçesini öne alarak kullanmayı tercih ettiler ve yatırım konusunda hevesli ve iştahlı olduklarını ispat ettiler.”

“Bitme noktasına gelen ve EPDK destekli bir proje olan Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon ve Strateji Belirleme Projesi’nin ülkemizin teknolojik altyapılarına yapılacak yatırımlar için aydınlatıcı bir rol üstlenmesini bekliyoruz. Yeni dönemde, teşvik esaslı tarife düzenlemeleri ile akıllı şebeke yatırımlarının yaygınlaştırılması için tüm elektrik dağıtım sektörünü motive edecek düzenlemeler yapacağız. Kayıp kaçak oranının asgari düzeye indirildiği, küçük ölçekli ve yenilenebilir kaynaklı üretimin desteklendiği bir dağıtım şebeke altyapısını inşallah önümüzdeki günlerde sektörümüzle birlikte kuracağız. İnanıyoruz ki akıllı şebekeler; daha üstün hizmet kalitesi ve daha yüksek müşteri memnuniyetini de beraberinde getirecektir.”

Milli Enerji Politikasının getirdiği sorumlulukları sektör olarak sahiplendiklerinin altıı çizen ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen: “Sektör olarak 2016-2020 yıllarını kapsayan 3. Tarife Dönemi için belirlenen yaklaşık 20 milyar TL’lik bir yatırım taahhüdümüzün 2016 yılında 4,3 milyar, 2017’de ise 5,9 milyar TL’lik kısmını gerçekleştirdik. Toplam yatırımlarımız içinde Ar-Ge yatırımlarımız da 200 milyon TL’yi aşkın bir meblağa ulaştı. Diğer yandan önümüzdeki dönem için teknoloji yatırımlarımıza da 2 milyar TL’lik bir kaynak ayırdık. Sektör olarak önceliğimiz, yaşı 30’u aşan şebeke alt yapımızı yenilemek. Bunun için biraz önce de ifade ettiğim üzere sadece 2017 yılında 5,9 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. Bu rakamın 4,7 Milyar TL’si, yani %80’i, doğrudan şebeke yatırımı.”

“Türkiye çapında 1,1 milyon km. hat, 154 bin EMVEA (MVA) trafo kapasitesi ile 34,6 milyon hane ve 7,9 milyon ticari noktaya hizmet sunuyoruz. Bunu yapabilmek için doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 100bin kişi çalıştırıyoruz. Kesinti sayısı ve sürelerini azaltmak için son bir yıl içinde 3.600 yeni arıza onarım ve bakım personeli işe aldık. Müşteri memnuniyeti sürecinin belki de en kritik noktalarından olan Çağrı Merkezlerimizde personel sayımızı 9 yeni merkezle birlikte %173’lük bir büyümeye giderek, toplam çağrı merkezi çalışan sayımızı 3.200’e yükselttik.”

“Hedefimiz, 2020’ye kadar tüm şebekeleri yenilemek ve sonrasında da bu şebekeleri hızla akıllı şebekeye dönüştürmek.  Bu bağlamda EPDK başkanlığında, ELDER’in koordinasyonunda 21 elektrik dağıtım şirketimizin katılımıyla yürüttüğümüz ‘Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Yol Haritası Projesi’nin ilk çıktılarını Nisan ayında kamuoyu ile paylaşmış bulunuyoruz. Yenilenebilir enerji formülleri ile enerjide dışa bağımlılığın ve karbon salınımının azalması yönünde ciddi katkılar sunacak bu yol haritası doğrultusunda verinin toplanması, analitiği ve aktarımına odaklanacağız. Tüketicilerin elektrik piyasasına aktif katılımını sağlamak, yenilenebilir enerjinin üretimdeki payını artırmaya katkı sunmak ve hizmet kalitemizi daha da yukarılara taşımak üzere hayata geçirdiğimiz bu projenin, ülke olarak akıllı şebekelere geçişteki en önemli kılavuzumuz olacağına inanıyoruz.”

“Enerji Verimliliği Forum’unda Sayın Bakanımızın açıkladıkları Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı, biz elektrik dağıtım şirketlerine önemli sorumluluklar getiriyor.  Planı’nın ana hedefi, 2023 yılında Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin yüzde 14 azaltılmasını sağlamak. Bu doğrultuda akıllı sayaçların yaygınlaştırılması ile talep tarafı katılımı uygulaması için piyasa altyapısının oluşturulması en kritik adım olarak öne çıkıyor. Dağıtım şirketleri adına, özellikle tüketicilerin elektriği verimli kullanımı konusunda bilgilendirilme ve bilinçlendirilmeleri de önceliğimiz olacak.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.