30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.

EKTB’yi Denetleyecek Kurulunun Yapısı ve Çalışma Şekli Belirlendi

ANKARA (Enerji Portalı) – Bugünkü yayımlanan Resmi Gazete’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun çalışma, teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma, Müfettiş Yardımcılığına giriş sınavı, Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmeleri ve Teftiş Kurulu Başkanlığına, Başmüfettişliğe ve Müfettişliğe atanma koşulları ile denetlenenlerin yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslarını belirlemek için “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği” hazırlanarak yürürlüğe sokuldu.

Söz konusu yönetmelik, on bir bölüm ve yetmiş yedi maddeden oluşuyor. On bir bölümde;

– Kurulun ve Kurulda yer alanların görev ve yetkileri,
– Müfettiş Yardımcılığı Sınavı’nın nasıl yapılacağı, Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesi ve yükselmesinin nasıl olacağı, atanma ve kıdem durumlarının şekli, çalışma ve usul ve esasları,
– Teftiş Kurulu Şube Mürdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları,
– Raporların hazırlanma şekli,
– Denetlenenlerin yükümlülük ve sorumlulukları açık bir şekilde belirleniyor.

Müfettişler, Bakan ve Kurul Başkanı dışında, hiçbir makam ve merciden emir almazlar, Bakandan veya Bakanın emir ya da onayı üzerine Başkandan aldıkları talimatla görev yapacak. Aldıkları görevin sonuçlarını Başkanlığa bildirecek.

Müfettişler görevlendirildikleri konularda müstakilen çalışırcak. Ancak, gerekli görülen durumlarda teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerinin birden fazla müfettiş tarafından birlikte yürütülmesi de mümkün olacak. Bu tür çalışmalarda en kıdemli müfettiş işbölümünü yapmak, işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını sağlamak ve Kurul Başkanlığıyla haberleşmeyi yürütmekle görevli ve yetkili olacak.

Müfettişler çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;

a) Araştırma raporu,

b) Cevaplı teftiş raporu,

c) İnceleme raporu,

ç) Ön inceleme raporu,

d) Soruşturma raporu,

e) Genel durum raporu düzenleyecek.

İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir