30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


EİGM, YEK’lerden Elektrik Üretimi Desteği Başvurularında En Sık Yapılan Yanlışlara Açıklık Getirdi

ANKARA (Enerji Portalı) – EİGM, “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılan başvurular ile ilgili açıklamada bulundu.

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM), “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılan başvurular ile ilgili açıklamada bulundu. Başvurularda sıkça yaşanan sorunlara açıklık getiren kurum açıklamasında şunlara yer verdi:

 • Bakanlığımıza Yerli Aksam başvuru dilekçeleri T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Enerji İşleri Genel Müdürlüğü/Yenilenebilir Kaynak İzleme ve Yerli Aksam Dairesi Başkanlığı’na hitaben yazılmalıdır.
 • Bakanlığımıza başvuru dilekçeleri Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2, 06520 Çankaya/Ankara adresinde bulunan T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Genel Evrak birimine teslim edilmelidir.
 • Başvuru dosyalarına Yönetmelikte istenilen belgeler dışında herhangi bir belge konulmamalıdır.
 • Yerli katkı ilave fiyatından yararlanmak istenilen elektrik üretim tesislerinde; inşaat ve/veya montaj yapılması sırasında toprak veya su altında kalacak olan ya da dışarıdan tespit yapılamayacak şekilde kapalı hale getirilmesi gereken aksam ve bütünleştirici parçalar, inşa edilmeden veya montajı bitmeden Bakanlığımız ya da Bakanlığımızın görevlendirdiği kuruluşa başvuru sahibi tarafından bildirilmelidir ve/veya aksam ve bütünleştirici parçaların imalatçıdan elektrik üretim tesisine gönderildiğini ispatlayan resim/video ile detaylı sevk bilgilerini içeren Fatura/İrsaliyeler başvuru esnasında ve Bakanlık tarafından denetimde istenildiğinde sunulmalıdır.
 • Yerli İmalat Tespit Heyetinin gerekli gördüğü rapor, bilgi ve belgeler, başvuru sahiplerine bildirim tarihinden itibaren en geç 20 gün içerisinde Bakanlığımıza ya da Bakanlığımızın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Aksi takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmaz.
 • Yerli katkı ilave fiyatından bir önceki dönem faydalanmış olan elektrik üretim tesisinde kapasite artışı, modernizasyon, yenileme veya kısmi geçici kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda başvuru sahipleri tarafından yeni ünitelere ilişkin ikinci fıkra kapsamındaki belgeler 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Aksi takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmaz.
 • Yerli katkı ilave fiyatından yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişiler, Başvuru ve Beyannameler için içinde bulunulan yılın en geç 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlığımız ve/veya Bakanlığımızın görevlendirdiği kuruluşa başvurmak zorundadır. Aksi takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmaz.
 • 1 Ağustos’tan daha önce Başvuru ve Beyannamelerin sunulması olası eksiklerin zamanında giderilmesi açısından önemli husustur.
 • Yerli katkı ilave fiyatından yararlanmak için başvurusu yapılacak aksam ve bütünleştirici parçalara ait fabrika imalat programları, Bakanlığımız tarafından gerek görüldüğü takdirde, Bakanlığımıza ya da Bakanlığımızın görevlendirdiği kuruluşa başvuru sahibi tarafından bildirilmelidir.
 • Yerli Malı Belgesi, üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda/borsa tarafından düzenlenir. Düzenlenen yerli malı belgesi TOBB veya TESK tarafından elektronik ortamda kontrol edilir. Uygun bulunan yerli malı belgesi ilgili oda/borsa tarafından onaylanır (YERLİ MALI TEBLİĞİ ,SGM 2014/35).
 • Yerli Malı Belgesindeki ürün adı ve ürün kodu (PRODCOM/GTIP) kısımları Yönetmelik’teki geçen bütünleştirici parça adına en yakın olacak şekilde tanzim edilmelidir.
 • Aksam/bütünleştirici parça imalatçısı ile elektrik üretim tesisi arasında illiyet bağı kurulabilmesi için düzenlenecek Yerli Malı Belgelerinde Marka, Modeli/Seri numaraları, Cinsi kısmı doldurulmalıdır. Cinsi kısmına Yönetmelikte geçen bütünleştirici parça adı yazılmalıdır. Örnek: Marka: EİGM Model/Seri Nu: MOD.01/2019-000001 Cinsi: Taşıyıcı Yapı
 • Yerli Malı Belgesinde ve Başvuru esnasında sunulan belgelerdeki isimle (Marka, Modeli/Seri numaraları, Cinsi) uyumlu olmak üzere Başvuruya esas elektrik üretim tesisindeki bütünleştirici parçanın en az iki görünür kısmında orijinal metal etiket ile kazıma, lazer yazım vb. bilgileri bulunmalıdır ve/veya aksam ve bütünleştirici parçaların imalatçıdan elektrik üretim tesisine gönderildiğini ispatlayan resim/video ile detaylı sevk bilgilerini içeren Fatura/İrsaliyeler sunulmalıdır.
 • Başvuruda sunulacak olan Yerli Malı Belgesi, EK-2, EK-3, EK-4, EK-6 ve EK-7 belgelerindeki aksam/bütünleştirici parça tedarikçisi (imalatçısı) adı aynı olmalıdır.
 • EK-4/Lahika-1’deki bilgiler açık, detaylı ve anlaşılır bir şekilde doldurulmalıdır ve aksam ve bütünleştirici parçaların imalatçıdan elektrik üretim tesisine gönderildiğini ispatlayan resim/video ile detaylı sevk bilgilerini içeren Fatura/İrsaliyeler ile uyumlu olmalıdır.
 • Yönetmelik kapsamında tüm beyan edilen bilgiler ile ilgili yanıltıcı bilgi ve/veya belge verildiğinin/düzenlendiğinin tespiti halinde, 24/06/2016 tarih ve 29752 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki haklardan yararlandırılmaz ve ödenmiş tutarların yasal faizleri ile birlikte geri alınması ve bu kapsamdaki ilgili tüzel kişiler hakkında 6446 sayılı Kanunun 16. maddesi hükümleri kapsamında gerekli işlemlerin yapılması amacıyla konu T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bildirilir.
 • Aksam/bütünleştirici parçaların Yerli Malı Belgesine esas kapsamı Bakanlığımızdan temin edilmelidir. Örneğin: GES Taşıyıcı Yapı için düzenlenecek Yerli Malı Belgesi aşağıdaki ana kısımları kapsamalıdır:
Şekil 1: Örnek GES Taşıyıcı Yapı Başvurusu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.