30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


EİGM, Elektrik Tesisleri Proje Onay Kabul Yetkilendirmelerinde Değişiklik Yaptı

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, elektrik tesisleri proje onay ve kabul yetkilendirmelerinde değişiklik yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, elektrik tesisleri proje onay ve kabul yetkilendirmelerinde değişiklik yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereği, 07.12.2018 tarihli ve 2929 sayılı Makam Oluru ile Elektrik Tesisleri Proje Onay, Kabul ve Tutanak Onay işlemlerine ilişkin kurum/kuruluşların yetkilendirilmesi düzenlenmiştir. Anılan Makam Oluru ekindeki 2019 yılına ilişkin Yetkilendirme Tablosu ekte (Ek-1) gönderilmekte olup, elektrik tesislerinin proje onay, tesis kabul ve tutanak onay işlemleri 01.01.2019 – 31.12.2019 (dahil) tarihleri arasında söz konusu Yetkilendirme Tablosuna göre yürütülecektir.

Söz konusu Yetkilendirme Tablosu kapsamında, ilgili kurum / kuruluşlarca yapılacak olan elektrik üretim tesislerine ilişkin proje onay ve kabul işlemlerine dair bilgilerin;

– Aylık periyotlarla, ilgili ayı takip eden ayın ilk haftası içerisinde, her defasında yılbaşından itibaren güncellenerek, elektronik ortamda (enerjiyatirimlari@enerji.gov.tr elektronik posta adresine excel formatında) ve yazılı olarak Genel Müdürlüğümüze ekte belirtilen (Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5) formata uygun şekilde, 2019 yılı içinelektrik üretim tesisi proje onay ve kabul yetkisi verilmiş kurum / kuruluşlar tarafından bildirilmesi,

– Gönderilmesinde/doğruluğunda yaşanabilecek aksaklıkların giderilmesi için irtibata geçebilmek amacıyla, en az iki irtibat kişisi belirlenerek (ad, soyad, unvan, kurumsal e-posta adresi ve telefon numarası) bilgilerinin ivedi olarak Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi hususlarında;

Bununla birlikte, 07.12.2018 tarihli ve 2929 sayılı Makam Oluru ekindeki Yetkilendirme Tablosunun yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte olan Yetkilendirme Tablosu (2018 yılı yetkilendirmeleri) kapsamında;

– İlgili kurum / kuruluşlarca proje onayı yapılmış elektrik tesislerinin, tesis kabul ve tutanak onay işleminin de projeyi onaylayan kurum / kuruluş tarafından yapılması,

– Onaylanmak üzere ilgili kurum / kuruluşlara sunulmuş olan ancak; ilgili kurum / kuruluşlar tarafından henüz onaylanmamış olan projelerin ise Ek-1’deki Yetkilendirme Tablosunda belirtilen ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülmesi hususlarında,

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.”

İlgili yetkilendirme tablosuna ve belge formatlarına buradan ulaşabilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.