30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


EİGM 2019 Yılına İlişkin Yetkilendirme Tablosunu Yayımladı!

ANKARA (Enerji Portalı) – EİGM, Elektrik Tesisleri Proje Onay, Kabul ve Tutanak Onay işlemlerine ilişkin kurum/kuruluşların yetkilendirilmesinde düzenlenme yaptı. Lisanslı ve Lisanssız Santrallerin Proje ve Tesis Onay Tablosu formatını yayımladı.

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM), Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri gereği, 07.12.2018 tarihli ve 2929 sayılı Makam Oluru ile Elektrik Tesisleri Proje Onay, Kabul ve Tutanak Onay işlemlerine ilişkin kurum/kuruluşların yetkilendirilmesinde düzenleme yaptı. Lisanslı ve Lisanssız Santrallerin Proje ve Tesis Onay/Kabul Tablosu formatını yayımladı.

EİGM, elektrik tesislerinin proje onay, tesis kabul ve tutanak onay işlemleri 01.01.2019 – 31.12.2019 (dahil) tarihleri arasında yayımlanan Yetkilendirme Tablosuna göre yürütülmesini istiyor.

EİGM duyurusunda şu ifadelere yer verdi:
“Söz konusu Yetkilendirme Tablosu kapsamında, ilgili kurum /kuruluşlarca yapılacak olan elektrik üretim tesislerine ilişkin proje onay vekabul işlemlerine dair bilgilerin;

  • Aylık periyotlarla, ilgili ayı takip eden ayın ilk haftası içerisinde, her defasında yılbaşından itibaren güncellenerek, elektronik ortamda (enerjiyatirimlari@enerji.gov.tr elektronik posta adresine excel formatında) ve yazılı olarak Genel Müdürlüğümüze ekte belirtilen (Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5) formata uygun şekilde,2019 yılı için elektrik üretim tesisi proje onay ve kabul yetkisi verilmiş kurum/ kuruluşlar tarafından bildirilmesi,
  • Gönderilmesinde/doğruluğunda yaşanabilecek aksaklıkların giderilmesi için irtibata geçebilmek amacıyla, en az iki irtibat kişisi belirlenerek (ad, soyad, unvan, kurumsal e-posta adresi ve telefon numarası) bilgilerinin ivedi olarak Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi hususlarında;
  • 07.12.2018tarihli ve 2929 sayılı Makam Oluru ekindeki Yetkilendirme Tablosunun yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte olan Yetkilendirme Tablosu (2018 yılı yetkilendirmeleri) kapsamında;
    • İlgilikurum / kuruluşlarca proje onayı yapılmış elektrik tesislerinin, tesis kabul ve tutanak onay işleminin de projeyi onaylayan kurum / kuruluş tarafından yapılması,
    • Onaylanmak üzere ilgili kurum / kuruluşlara sunulmuş olan ancak; ilgili kurum/kuruluşlar tarafından henüz onaylanmamış olan projelerin ise Ek-1’deki Yetkilendirme Tablosunda belirtilen ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülmesi hususlarında

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.