Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Eynez stok sahalarında bir adet lastik tekerlekli yükleyiciyi 364 günlüğüne saatlik kiralayacak.

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Eynez Yer altı Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı stok sahalarında bir adet lastik tekerlekli yükleyici saatlik kiralama ve çalıştırma işini açık ihale usulü ile ihale edeceğini duyurdu.

İhale, 30 Kasım 2017 tarihinde saat 14.00’da Manisa ili Soma ilçesindeki ELİ Müdürlüğü Komisyon odasında yapılacak. Teklifler bu tarih ve saate kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111   45500 Soma / MANİSA, adresinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 150,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilecek.

İhale Detayı için Lütfen Tıklayınız