EDH Enerji Başta Yenilenebilir Enerji Kaynakları olmak üzere Enerji sektöründe faaliyet gösteren bir firmadır.
EDH Güneş Enerjisi
EDH Enerji 1000 kW altı lisanssız ve lisanslı Güneş Enerji Santralleri  için sizlere Anahtar Teslim projeler sunmaktadır…
Ülkemizde de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının desteklenmesi ve teşvik edilmesi için çeşitli yasal düzenlemeler yapılmaktadır. EPDK, 21 Temmuz 2011 tarihinde kabul edilen “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde 1000 kW ‘ya kadar olan yenilenebilir enerji santrallerinin kurulması için lisansa gerek olmadan yatırım yapmanın önünü açan yönetmeliği yayımladı. Bu yönetmelik kapsamında, Mikro kojenerasyon veya kurulu gücü azami 1000 kW olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde üretim faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaftır.
EDH Rüzgar Enerjisi

Uluslararası enerji otoritelerince 2050 yılında dünyadaki toplam rüzgar enerjisi üretiminin nükleer enerji üretiminin önüne geçeceği öngörülmüştür. Türkiye’ nin de coğrafik yapısı ve iklim koşullarına bağlı olarak yüksek bir rüzgar enerjisi potansiyeli bulunmaktadır. Ülkemizdeki mevcut otoritenin 2023 yılına kadar Türkiye’ deki toplam elektrik enerjisi üretiminin %30′ unu yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedeflediğini düşünürsek rüzgar enerjisinin önemi daha da iyi anlaşılacaktır. Şu an 3.5 GWh civarında olan RES kurulu gücünün 2023′ de 20 GWh seviyelerine çıkarılması hedeflenmektedir.

EDH Enerji, ülkemizdeki bu gelişmelere bağlı olarak vizyonu gereği Türkiye rüzgar enerjisi pazarının lideri konumuna gelmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda rüzgar enerjisi konusunda yüksek tecrübe ve know-how a sahip Avusturyalı EWS Consulting ile işbirliği çerçevesinde Türkiye rüzgar enerjisi pazarına anahtar teslimi çözümler sunmaktadır.

EDH Hidroelektrik Enerjisi
Başta 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşmasını İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikler çerçevesinde Ülkemiz doğal kaynaklarının değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması amaçlanmıştır.
Milli politikalar çerçevesinde Elektrik Piyasasında faaliyette bulunmayı hedefleyen özel teşebbüslerin araştırma-geliştirme ve yatırıma yöneltmek üzere bir teşvik niteliği taşıyan YEK-Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun da onanarak yürürlüğe girmiştir.
EDH Enerji söz konusu Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde faaliyette bulunan veya elektrik sektöründe yatırım yapmayı planlayan özel teşebbüsler için, konusunda uzman ve tecrübeli yerli ve yabancı personelimiz ile sektörde yerini almıştır.

 

EDH Enerji Adres: Kızılcaşar Mh. Barış Cd. No:6 İncek-Gölbaşı/ANKARA
EDH Enerji Telefon: 0312 4728417
EDH Enerji  Fax: 0312 4728418
EDH Enerji Web Adresi: www.edhenergy.com
EDH Enerji e-mail: info@edhenergy.com