30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Dünyada ve Ülkemizde Gelecek Yenilenebilir Enerjinin!

ANKARA (Enerji Portalı) – Taner Ercömert, Türkiye’nin son iki yılda 262 milyar kWh mertebesindeki yenilenebilir kaynaklı elektrik üretiminin yaklaşık 12 milyar dolarlık enerji ithalatını önlediğini belirtti.

Türkiye enerji ithalatı için 2018’de 43 milyar dolar, 2019’da 41.1 milyar dolar öderken, 2020’de enerji ithalatı faturası 30 milyar doların altına düştü. Enerji sektörünün duayenlerinden HESİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Limak Holding Hidroelektrik Grubu Genel Müdürü Taner Ercömert, “Ülkemizin enerji ithalatı faturasının 2012’de 60.1 milyar $ iken 2017’de 37.1 milyar $, 2018’de 43 milyar $; 2019’da ise 41.1 milyar $ olarak gerçekleştiğini, enerji ithalatına son  10 yılda  27-60 milyar $ arasında büyük miktarlar ödenen ülkemizde yenilenebilir kaynaklar sayesinde Türkiye’nin enerji ithalatına ödediği tutarın azaldığını belirterek tüm  yenilenebilir enerji kaynaklarımızın geliştirilmesinde ülke menfaati vardır” dedi.

Yenilenebilir enerjiye dayalı elektrik üretimindeki artış, Türkiye’de enerji ithalatı faturasını düşürüyor:

Limak Holding Hidroelektrik Grubu Genel Müdürü ve enerji sektörünün tecrübeli ismi Taner Ercömert’ten alınan bilgiye göre, ülkemizde 2018 yılında 100 milyar kWh’nin altında olan yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla yaklaşık 133 milyar kWh ve 129 milyar kWh mertebelerinde gerçekleşmiş ve böylece son iki yılda gerçekleşen 262 milyar kWh’lik yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi ülkemizde yaklaşık 12 milyar dolar tutarında enerji ithalatını önlemiştir.

Yenilenebilir kaynaklı elektrik üretim santralları kurulu gücünün 2021’de 52 GW’ı ; 2023’de 60 GW’ı geçmesi beklenilmekte olup yenilenebilirde büyük hedef ise 100 GW’a ulaşılmasıdır.

Mart 2021 itibarıyla ülkemizin elektrik üretim santralları kurulu gücü 97 000 MW’ı geçmiş olup bunun 31 441 MW’ı HES, 9 305 MW’ı RES; 6 805 MW’ı GES; 1 696 MW’ı JES, 1 119 MW’ı Biyokütle santralı olmak üzere 50 366 MW’ı yenilenebilir kaynaklıdır.

2020‘de ülkemizde yıllık elektrik üretiminde
>> Kömürün payı % 34.82 ;
>> Doğal gazın payı % 22.69 olurken
>> HES payı % 25.59 ;
>> RES payı % 8.11 ;
>> GES payı % 3.82 ;
>> JES payı % 3.06 ;
>> Atık, çöp ve biyokütle % 1.80 olmak üzere  
>> Yenilenebilir kaynakların toplam payı % 42.38 olurken

2021’de ise ilk iki ayda elektrik üretiminde ilk 5 kaynak
>> % 35.78 ile kömür;
>> % 29 ile doğal gaz ;
>> % 16.15 ile HES ;
>> % 10.21 ile RES ;
>> % 3.39 ile GES olmuştur.

Gelecek yenilenebilir enerjinin olacak

Ercömert, yenilenebilir kaynaklı güçte ve üretimde aslan payının halen % 60’ı aşan bir oranla hidroelektrik enerjinin olduğunu ifade etmiş ve ülkemizde hidroelektrikte büyük bir başarıya ulaşıldığını vurgulayarak ülkemizin hidroelektrik enerji kurulu gücünün 2000’de 11.17 GW iken 20 yılda hidroelektrik kurulu gücünün 2.5 kattan fazla artarak 2021 yılı itibarıyla 31 GW’ın geçildiğini ve bu yıl sonunda ise 32 GW’a ulaşılacağını; 2030’dan önce de 35 GW’ın geçilmesini hedeflediklerini  söylemiştir. Türkiye, en büyük HES kurulu gücüne sahip ülkeler listesinde 2021 yılı itibarıyla da Avrupa’da halen 33 GW HES gücüne sahip olan Norçeç’ten sonra ikinci durumda olup sektörün hedefi birkaç yıl içinde HES kurulu gücünde Avrupa birinciliğine ulaşmaktır.

Hidroelektrikte 2021-2030 gündeminde yeni HES yapımlarıyla birlikte Pompajlı HES’ler ve HES rehabilitasyonu ve modernizasyonu ile yüzer GES’li hibrit projelerin ağırlık kazanacağını belirten Ercömert HES’lerin enaz 2030’a kadar (hatta belki 2035’e ve 2040’a kadar da) yenilenebilirde en büyük kaynak olarak kalmasının beklenildiğini de sözlerine ekledi.

Dünya genelinde HES kurulu gücü 1300 GW’ı geçmiş olup HES’lerin 2024’de 1411 GW, 2030‘da ise 1500 GW güçle dünyada yine en büyük yenilenebilir kaynak olarak kalması; 2035’de ise birinciliği güneşe devretmesi bekleniliyor.

Önümüzdeki yıllarda güneş veya rüzgarda da hidroelektrikte ulaşılan başarılı seviyeleri görmeyi umduğunu söyleyen Ercömert ülkemizde çok büyük boyutta elektrik üretim potansiyeline sahip olan güneş ve rüzgar kaynaklı kurulu güçte yakın zamanda 10’ar GW’ın  geçilmesini, sonrada HES’lerdeki gibi GES’ler ve RES’lerde inşallah ayrı ayrı 30’ar GW’ın geçilmesini, jeotermal ve biyokütle kapasitesinin ise 5 GW’ı aşmasını istediklerini ifade ediyor.

2019 ve 2020’de ülke elektrik üretiminde % 40’ın üzerinde paya sahip olan yenilenebilir enerji kaynaklarının 10 yıl içerisinde elektrik üretiminde fosil yakıtlı kaynaklardan daha fazla paya sahip olması bekleniliyor. Dünyada ve ülkemizde gelecek yenilenebilir enerjinin olacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.