30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


DSİ, HES’lerden Üretilen Enerjiyi Yıllara Göre Değerlendirdi

ANKARA (Enerji Portalı) – DSİ Personel Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “10. Üst Yönetim Değerlendirme ve Eğitim Semineri” Ankara’da gerçekleştirildi.

Üst Yönetim İstişare ve Eğitim Seminerine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Genel Müdür Yardımcılarımız Murat Dağdeviren, Oğuz Kasap ve Faruk Fıratoğlu ile Daire Başkanları, Bölge Müdürleri, Daire Başkan Yardımcıları katılımıyla gerçekleştirildi.

Üst Yönetim Değerlendirme ve Eğitim Seminerinin açılış konuşmasını yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız şu açıklamalarda bulundu:

“Üst Yönetim Eğitim” Programının, Ülkemize, Milletimize, Kurumumuza ve siz değerli mesai arkadaşlarıma hayırlı olması temennisiyle hepinize hoş geldiniz diyor, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Bu yıl “Üst Yönetim Eğitim Programının” 10. sunu düzenlemekteyiz.

Genel Müdürlük, su alanında ülkemizin lideri olma vizyonu ile Ülkemizdeki su ve ilgili toprak kaynaklarını çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik esasları dahilinde geliştirilmesini sağlamak vizyonu ile 4 sektörde (Hizmet, Tarım, Enerji ve Çevre) son derece büyük vazifeleri ifa etmektedir.

2020 yılında sene başı ödeneğimiz 9,4 Milyar (6,5 sermaye) TL iken, 14,1 Milyar (10,8 sermaye )TL ile kapattık. % 99 gerçekleşme (sermaye %100) sağlayarak hedeflerimizi gerçekleştirdik.

2020 yılında;  toplam 335 adet tesis tamamlanarak hizmete alınmıştır. Bunların 15 adedi baraj, 6 adedi HES, 38 adedi gölet, 75 adedi sulama tesisi, 15 adedi içme suyu tesisi, 3 adedi atıksu arıtma tesisi, 31 adedi toplulaştırma tesisi, 152 adedi ise taşkın kontrol tesisidir. Bu tesislerle; 1 milyar 228 milyon m3 suyu depoladık, 506 000 dekar alana sulama suyu temin ettik, 5 milyon 450 bin dekar alanda toplulaştırma yaptık, 190 milyon m³ içme kullanma suyu temin ettik.”

2020 yılında;

“-  Kars Barajı,

–  Reyhanlı Barajı,

–  Gaziantep Doğanpınar Barajı,

–  Tahtaköprü Barajı Yükseltmesi,

–  Demirözü Sulaması ve

–  Kos 1,.2.,3 Sulamaları,

–  Davutlar Regülatörü Ve İletim Kanalı

–  Gaziantep Düzbağ İçmesuyu İsale Hattı,

–  Hatay İçmesuyu Arıtma Tesisi,

–  Rize – Merkez Ve Güneysu İlçeleri Taşlıdere Vadisi Islahı 5.Kısım Olmak Üzere 5,6 milyar TL tutarındaki 10 tesisin açılışı yapıldı, 182 250 dekar alan sulamaya açıldı, 1 milyar 44 milyon m³ su depolandı, 131 hm³/yıl içmesuyu, 10 adet meskun mahal taşkından korundu.

Yusufeli Barajı’nda 3 milyonuncu beton döküldü, Ilısu Barajı ve HES’te enerji üretimine başlandı.”

2020 yılı sonunda;  

“Baraj sayısı 876, gölet ve bent sayısı 651 adede yükseltilerek depolama kapasitesi 178.369 hm³’e çıkarılmıştır.

Sulama tesisi sayısı 3.221’e çıkarılmış ve sulamaya açılan alan 6.7 milyon ha olmuştur.

31 adet toplulaştırma projesi daha bitirilerek proje sayısı 263 adede, tescili yapılan toplulaştırma sahası 4.8 milyon hektara ulaşmıştır.

18 adet içme suyu ve atık su tesisi daha bitirilerek biten tesis sayısı 346 adede temin edilen içme suyu miktarı ise yıllık 4.722 hm3 ‘e ulaşmıştır.

152 adet taşkın koruma tesisi daha bitirilerek biten tesis sayısı 10.109’ye ulaşmıştır.

2021 yılı “Su ve Sulamada Hamle Yılı” olarak ilan edilmiştir. Sayın Bakanımız bu konuda son derece hassastır.

2021 yılında su yatırımlarına ayrılan ödenek 2020 yılı sene başına göre yaklaşık 2,35 kat artacaktır. On Birinci Kalkınma Planı ve Tarım Şurası kararları doğrultusunda 2021 yılı Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Dr. Bekir PAKDEMİRLİ tarafından su ve sulama yatırımlarında hamle yılı olarak ilan edilmiştir. “

Bu kapsamda 2021 yılında;

“51 adet baraj, 39 adet gölet ve bent daha bitirilerek depolama sayısı 1.617 adede, depolama kapasitesi 180 milyar m3’e ulaşacak, tamamlanacak 92 adet sulama tesisi ile toplamda biten sulama tesisi 3.313 adede, sulamaya açılan saha 69 milyon dekara ulaşacak, toplulaştırmada 44 proje daha bitirilerek biten proje sayısı 307 adede, tescil edilecek alan 13 milyon da artırılarak 60 milyon dekara ulaşacaktır. 2021 yılında 20 adet daha içmesuyu tesisi bitirilerek tesis sayısı 366 adede, temin edilecek içmesuyu miktarı yıllık 4.8 milyar m³’e ulaşacak, 137 adet taşkın tesisi de bitirilerek biten tesis sayısı 10.246 adet olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, neticesinde güzel sonuçlar alacağımıza inandığım, bu eğitim programının başarılı geçmesi ve aziz milletimize hayırlı ve yararlı hizmetler sunmamıza vesile olması dileğiyle, eğitim programında görev alan ve katkı koyan tüm personelimize teşekkür ediyor, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”

Üst Yönetim Değerlendirme ve Eğitim Seminerinde konuşma yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı şu açıklamalarda bulundu:

“Bakanlığımıza bağlı en önemli kuruluşlardan biri olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü insanların en hayati ihtiyacı olan içmesuyu temini hizmetini ve Atıksu yönetimini, yine insanların can ve mal emniyetini sağlayan suyun zararlarından koruma görevini, temiz enerjinin kaynağı olan HES yatırımlarını, gıda güvenliğinin teminatı olan sulu tarıma yapılan yatırımlarını yerine getirmektedir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ülkemizin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye’nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından biri.

DSİ Genel Müdürlüğü kurulduğu 1954 yılından bu yana 876 adet baraj, 687 HES, 651 adet gölet ve bent, 3221 sulama tesisi, 263 adet toplulaştırma, 346 içmesuyu tesisi, 21 atıksu tesisi, 10.109 taşkın koruma tesisini aziz milletimizin hizmetine sunmuştur.

Yerli kaynak olan hidroelektrik enerji, son yıllarda büyük gelişim gösterdi!

DSİ olarak son 18 yılda ise Ülkemizin dört bir tarafına 255 Milyar TL yatırım yaparak; 600 adet baraj, 590 HES, 423 adet gölet ve bent, 1 457 sulama tesisi, 262 içmesuyu tesisi, 21 atıksu tesisi, 5 098 taşkın koruma tesisi, 253 toplulaştırma tesisi olmak üzere toplam 8.500’in üzerinde tesis aziz milletimizin hizmete sunulmuştur.

2003 yılına kadar 133 Milyar m3 olan depolama hacmimize son 18 yılda yapılan çalışmalarla 45 Milyar m3 ilave edilmiştir. Yerli kaynak olan hidroelektrik enerji, son yıllarda büyük gelişim göstermiştir. 2003 yılında HES’lerden üretilen enerji 44 Milyar kWh gibi çok cüzi bir rakam iken, kamu-özel sektör işbirliği ile 108 Milyar kWh’ye ulaşmıştır.

Hepimizin bildiği gibi DSİ olarak 2019 ve 2020 yıllarını kısıtlı bir bütçe ile geçirdik.  Bütçemizde ciddi bir azalma oldu. Devletimiz bir tasarruf programı uyguladı, bizde planlarımızı, hedeflerimizi bu tasarruf programı çerçevesinde yaptık. Daha fazla bütçe ile daha çok işte yapabilirdik. Bu dönemde yani son 2,5 yılda 72 baraj, 80 adet gölet, 45 adet HES, 225 adet sulama tesisi, 100 adet toplulaştırma tesisi, 46 adet içme suyu tesisi, 402 adet taşkın koruma tesisi hizmete alınmıştır.

Ilısu Barajı sadece elektrik enerjisi üretiminden ekonomiye yıllık 2,8 milyar TL katkı sağlayacak!

DSİ Genel Müdürlüğü olarak bu yıl son derece önemli bir projeyi, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES’i Ülkemize kazandırdık.

Önyüzü Beton Kaplı Baraj tipinde dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından dünyada birinci, gövde hacmi bakımdan Atatürk Barajı’ndan sonra ikinci, üreteceği enerji bakımından; Atatürk, Karakaya, Keban Barajı’ndan sonra dördüncü, ülkemizin en önemli su kaynağı olan Dicle Nehri üzerinde yapılmış ve yapılmakta olan en büyük Baraj ve HES olma gibi önemli özelliklere sahiptir.

Yıllık 4 Milyar 120 Milyon kWh elektrik enerjisi üretecek Ilısu Barajı sadece elektrik enerjisi üretiminden ekonomiye yıllık 2,8 milyar TL katkı sağlayacağından kaybedilecek bir gün bile bizim için hayati önem arz etmektedir. Ilısu HES’in tüm ünitelerinde enerji üretimine geçilmiş olup, günümüze kadar 2,3 Milyar kWh enerji üretilmiştir. Bu proje yaşanan sıkıntıları düşündüğümde bu barajın sadece bir baraj olmadığını, entegre bir kalkınma projesi olduğunu düşünüyorum ve emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu afetlerde 200’den fazla iş makinası ve 250’den fazla personel görev almış, milletimizin takdirini kazanmıştır. İnşallah makine parkımızı daha da güçlendirmek adına çalışmalarımız devam edecek. Yeri gelmişken Ülkemizin bu afetleri bir daha yaşamamasını Allahtan niyaz ediyor, kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum.”

Yusufeli Barajı’nda yıllık 1 milyar 888 milyon kWh enerji üretilecek!

“Tamamladığımız işlerin yanı sıra çok büyük projelerde de inşaat çalışmalarımız devam ediyor.

Bu projelerden belki de önemlisi 275 metre yüksekliği ile ülkemizin en yüksek barajı unvanına aday olan Yusufeli Barajı’dır. 

275 metre yüksekliği ile Ülkemizin en yüksek barajı unvanına sahip olacak ve % 81 fiziki gerçekleşme sağlanan Yusufeli Barajı’nda yıllık 1 milyar 888 milyon kWh enerji üretilecektir. Baraj sayesinde mansapta bulunan Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarına düzenli miktarda su sağlanarak üretim kapasiteleri de artacaktır. Bu fayda da dikkate alındığında barajın toplamda yaklaşık 2.2 milyar kilovat saat enerji faydası bulunmaktadır. Bu değer ile milli ekonomiye yıllık 1,5 Milyar TL katkı sağlanacaktır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.