1993 yılında kurulan DOSİDER (Doğal Gaz Cihazları sanayicileri ve İşadamları Derneği),

 • Ülkemiz doğal gaz sektöründe haksız rekabet yapılmasını önlemek,
 • Uygulamada proje, malzeme ve işçilik standardizasyonunu sağlamak,
 • Doğal gaz sektörünün gelişmesini sağlamak amacıyla; yasa, nizamname, şartname, kararname ve standartların hazırlanmasına katkıda bulunmak,
 • Üretimde uluslararası standartlara uyulmasını sağlamak,
 • Doğal gaz temini, dağıtımı, kullanımı ve tüketimi ile ilgili tüm kamu ve özel kuruluşların işbirliği hususunda zemin oluşturmak

amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Türk doğal gaz sektörünün en önemli yerli ve yabancı sanayi ve ticari kuruluşlarını bünyesinde bulunduran DOSİDER, doğal gaz sektörü içinde üyeler arasında işbirliği, dayanışma ve yardımlaşma ortamının oluşturulması, ortak sorunların çözüme ulaştırılmasının sağlanması; kullanıcıların standartlara uygun kaliteli hizmet ve malzeme almalarının temini ile bu konularda haksız rekabetin oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınması konularını kendine amaç edinmiştir. DOSİDER’in 29 üyesi, ısıtma sektörünün %95’ini temsil etmektedir. Ayrıca, doğal gazın tüketiminde verimliliğin maksimize edilmesini ve sürdürülebilirliğin temini için cihaz verimliliği yüksek yeni ürünler geliştirilmesini teşvik edilmektedir. Diğer taraftan, sektörün çatı kuruluşu DOSİDER’in ilkeleri; çevreci, tasarruf odaklı ve modern teknolojiler kullanmak, yaşamın kaynağı olan enerjiye saygılı olmak, standardizasyon kriterlerine uymak ve güvenliği temin etmektir.

Derneğin bugüne kadar gerçekleştirdiği başlıca etkinlikleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

 • Doğal gaz iç tesisat, tasarım ve uygulama konuları ile ilgili şartnamelerin düzenlenmesi ve yetkili kurum ve kuruluşlara önerilmesi konularında çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
 • EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu), BOTAŞ, TSE, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, GAZBİR (Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği), İGDAŞ, ESGAZ, BURSAGAZ, GAZDAŞ, İZGAZ gibi gaz dağıtım kuruluşları ile üyelerimiz arasında iletişim kurularak; sektör sorunlarının çözümlenmesi ve sektörün gelişmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır.
 • Doğal gaz kullanımı, doğal gaz cihazlarının özellikleri, uygulama esasları vb. konularda, doğal gaz kullanımına geçmiş veya geçmek üzere olan merkezlerimizde toplantılar düzenlenerek; tüketiciyi bilgilendirme platformları oluşturmaya yönelik faaliyetlerde bulunulmaktadır.
 • Özellikle doğal gaz sektörünü yakından ilgilendiren ve üye firmalarımız çalışmalarına katkıda bulunabilecek yasal düzenlemeler ile ilgili, yetkili kurumlar ile temasa geçilerek üye firmalarımız çalışanlarına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. Gaz dağıtım kuruluşlarının doğal gazın yaygınlaşmasına yönelik düzenledikleri kampanyalara destek verilmekte, düzenledikleri kampanyalarda çekilişle dağıtılmak üzere kombiler hediye edilmektedir.
 • Doğal gaz ile ilgili yerel fuarlara katılım sağlanmaktadır.
 • Tüketici Bilgilendirme Kataloğu gibi yayınlar hazırlanarak, tüm tüketicilere ücretsiz dağıtılmaktadır.
 • Yerel radyo ve televizyonlarda yayınlanan reklamlar aracılığıyla, doğal gaz kullanımının avantajları tüketicilere aktarılmaya çalışılmaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Ömer Cihad VARDANBaşkanÇUKUROVA ISI Yönetim Kurulu Bşk.
Dr. Celalettin ÇELİKBaşkan VekiliVIESSMANN Genel Müdürü
R.Rezzan ÖZSARFATİSayman ÜyeDENKO Genel Müdürü
Ali Ender ÇOLAKÜyeBAYMAK Genel Müdürü
K.Ayhan ERENÜyeERENSAN Yönetim Kurulu Üyesi
Haluk FERİZOĞLUÜyeALARKO-CARRIER Genel Müdür Yardımcısı
Alper AVDELÜyeVAILLANT Grup CEO
Ali AKTAŞÜyeBOSCH TERMOTEKNİK Pazarlama Direktörü
Zeki ÖZENÜyeDAIKIN Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Bender ÖZOKUMUŞOĞLUÜyeELGİNKAN HOLDİNG Genel Müdürü

DOSİDER – Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği İletişim:

Adres: Gayrettepe Mah. Bahar Sok. Karanfil Apartmanı No:2 Kat:4 D:11 34349 Beşiktaş-İstanbul

Telefon: +90 212 273 03 05

Fax: +90 212 272 54 22

Mail: bilgi@dosider.org