30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Doğu Akdeniz’deki Enerji Mücadelesi Masaya Yatırılıyor

ANKARA (Enerji Portalı) – ORSAM, “Doğu Akdeniz’de Enerji Mücadelesi Paneli” etkinliği düzenliyor. Planlanan panelde Doğu Akdeniz’de yaşanan son gelişmeler ele alınacak.

Orta Doğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM), Ankara Yıldırım Beyazıt, Bahçeşehir Kıbrıs ve Bandırma 17 Eylül üniversiteleri işbirliği ile düzenlediği etkinlikte Doğu Akdeniz’de yaşanan enerji politikalarındaki son gelişmeler ele alınacak.

Şekil 1: Kıbrıs Bölgesindeki Parseller ve Ruhsatlar

20 Aralık Perşembe (yarın) 14:00-16:00 arasında “Doğu Akdeniz’de Enerji Mücadelesi Paneli”  etkinliği ORSAM Koferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Moderatörlüğünü Doç. Dr.Abdulkadir DEVELİ (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)’nin yapacağı panelde, Dr.Öğr. Üyesi Emete GÖZÜGÜZEL (Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi), Doç. Dr. İsmailŞAHİN (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi) ve Prof. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL (AnkaraYıldırım Beyazıt Üniversitesi) panelist olarak iştirak edecek.

ORSAM, etkinlik ile ilgili sitesinde yer alan duyurusunda:

“Doğu Akdeniz bölgesinde son yıllarda keşfedilen yeni hidrokarbonrezervleri bölgede ve dünya enerji piyasalarında dinamiklerin yenidenşekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu kaynakların kullanım haklarıkonusunda yaşanan rekabet, egemenlik hakkı ve deniz sınırları gibi konularbölge ülkeleri arasındaki mevcut gerilimleri artırmaktadır. Enerji ithalatçısıkonumundaki bölge ülkelerine enerji ihracatçısı konumuna gelme yolunu açan burezervler, bölgenin jeopolitik ve stratejik konumunu yeniden tanımlamaktadır.Enerji talebi yüksek olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, özellikle doğalgaztedarikinde Rusya’ya olan bağımlılığı azaltma ve arz çeşitliliği sağlamabakımından önem arz etmektedir. AB ülkelerinin bu ilgisini fırsata çevirmekisteyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), son dönemde yaptığı anlaşmalar ileuluslararası şirketleri bölgeye çekme politikası gütmektedir. GKRY’nin buhamleler ile güttüğü tek taraflı politikalarını meşrulaştırma çabaları dabölgedeki siyasi gerginliği tırmandırmaktadır.

Bunların yanında, GKRY, İsrail ve Mısır ile enerji alanında yaptığıanlaşmaları askeri anlaşmalar ile de genişletme yoluna gitmiştir. Aynı zamanda;AB’nin maddi desteğini alarak doğal gaz rezervlerini Yunanistan ve İtalyaüzerinden Avrupa pazarlarına ulaştıracak Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi’ni hayatageçirmeyi planlamaktadır. Buna karşın, önerilen projenin yüksek maliyeti veTürkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)’nden geçmek zorunda oluşu, DoğuAkdeniz Boru Hattı Projesi’nin uygulanmasının zorluğunu ortaya koymaktadır. Öteyandan, Suriye’de yaşanan iç savaşın da bu mesele ile bağlantılı olduğu,Rusya’nın Suriye’ye yerleşmesinin onu Doğu Akdeniz’deki enerji mücadelesininönemli bir aktörü haline getirdiği söylenebilir. Bütün bunlar, bölgede bulunanrezervlerin dünya piyasalarına ulaştırılmasında Türkiye’siz atılacak olasıadımların zorluğunu ortaya koymaktadır. Bölgede gerginliği tırmandıran songelişmelerin siyasi, ekonomik, hukuki ve stratejik açılardan tartışılacağıpanelimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. 

Etkinlik ile ilgili iletişim için: +90 312 430 26 09 / info@orsam.org.tr

Şekil 2: Etkinlik Programı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.