30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Doğalgaz Tarifeleri Daha Kolay Değişecek

İSTANBUL (Enerji Portalı) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan, Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Düzenleme ile doğal gaz tarifelerinin revize edilmesi süreci daha hızlı ve kolay gerçekleştirilecek.

EPDK’nin Doğalgaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) yönetmeliği ile, “gerekli görülmesi halinde tarife uygulama dönemine ilişkin belirlenmiş olan parametrelerde değişiklik yapılması için inceleme başlatılması” yerine tarifelerin EPDK tarafından re’sen revize edilmesi yönünde değişiklik yapıldı.

Buna göre, doğal gaz tariflerinde; ilgili veya diğer mevzuat hükümlerinin tarife revizyonu gerektirmesi, lisans tadillerinin tarifeleri açıkça etkileyebilecek değişikliklere yol açması, mücbir sebep halleri veya bu hallerin sona ermesi ve tarifeye esas parametrelerde önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde tarifeler, ilgili tüzel kişinin talebi üzerine veya EPDK tarafından re’sen revize edilebilecek.

“Tarife revizyonu” başlıklı 10. Maddesi’nde daha önce bazı durumlarda tarifelerin revize edilmesi için inceleme başlatılabileceği belirtiliyordu. Yeni düzenlemeye göre incelemeye gerek kalmaksızın, tarifeler ilgili tüzel kişinin talebiyle veya Kurum (EPDK) tarafından resen; revize edilebilecek.

Değişiklik tarifeye yansıyabilecek

Ayrıca 10. Madde’ye eklenen “ç” bendiyle, tarife revizyonunun yapılabileceği hallere ‘tarifeye esas parametrelerde önemli değişiklikler meydana gelmesi’ durumu da ilave edildi.

Tarife revizyonuyla ilgili diğer ihtimalleri belirten ifadeler ile tarife revizyonunun cari tarife uygulama dönemine ve/veya sonraki tarife uygulama dönemlerine yansıtılacağı hükümleri ise aynen korundu.

Maddelerin eski ve yeni hali

İlgili maddenin eski hali aşağıdaki gibiydi.
“Tarife revizyonu;

MADDE 10 – (1) Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, ilgili tüzel kişinin talebi üzerine veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde tarife uygulama dönemine ilişkin belirlenmiş olan parametrelerde değişiklik yapılması için inceleme başlatılır:
a) İlgili mevzuatın yanı sıra yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerinde tarifeleri açıkça etkileyebilecek değişikliklerin olması,
b) Lisans tadillerinin tarifeleri açıkça etkileyebilecek değişikliklere yol açması,
c) Mücbir sebep hallerinde veya bu hallerin sona ermesi durumunda.
(2) Birinci fıkra kapsamında başlatılan inceleme sonucunda, birinci fıkrada sayılan hallerin tarifelere esas parametreleri etkilediğinin tespit edilmesi halinde, etkilenen parametrelerde gerekli değişiklikler yapılır. Söz konusu değişikliklerin tarifelere olan etkisi cari ve/veya bir sonraki tarife uygulama dönemine yansıtılır”.

10. Madde’de yapılan değişiklikten sonraki düzenleme ise şöyle oldu:
“MADDE 10 – (1) Aşağıdaki hallerde tarifeler, ilgili tüzel kişinin talebi üzerine veya Kurum tarafından resen revize edilebilir:
a) İlgili veya diğer mevzuat hükümlerinin tarife revizyonu gerektirmesi,
b) Lisans tadillerinin tarifeleri açıkça etkileyebilecek değişikliklere yol açması,
c) Mücbir sebep halleri veya bu hallerin sona ermesi,
ç) Tarifeye esas parametrelerde önemli değişiklikler meydana gelmesi.
(2) Tarife revizyonunun etkisi cari tarife uygulama dönemine ve/veya sonraki tarife uygulama dönemlerine yansıtılır”.

Kaynak: Sözcü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.