Doğaldan Enerji 96 Milyon Proje bedeli ile Şanlıurfa’da Biyokütle Enerji Santrali Kuracak.

Doğaldan Enerji, Doğaldan Biyokütle Enerji Santrali (BES) için başvuruda bulunmuş. Başvuru uygun bulunarak ÇED sürecine geçmiştir.

DOĞALDAN ENERJİ ÜRETİM A.Ş tarafından Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Zeynep Köyü Mevkii’nde elektrik üretmek amacıyla 2 x 12 MWe olmak üzere toplam 24 MWe / 25,2 MWm /87,4 MWt kurulu gücünde “Doğaldan Biyokütle Enerji Santrali (BES)” projesinin yapılması ve işletilmesi planlanmaktadır.

Planlanan faaliyet ile her bir kazan ünitesinde saate 11 ton pamuk ve mısır sapı olmak üzere, iki adet kazan ünitesinde toplamda saatte 22 ton biyokütle yakılarak 92 t/h buhar üretilecektir (Ünite başına 46 t/h). Bu buhar ile 12 MWe kapasitesinde 2 adet buhar türbini çalıştırılarak toplam 24 MWe (25,2 MWm/87,4MWt) güç elde edilerek yıllık 168.000.000 kWh elektrik enerjisi üretilecektir.

ŞANLIURFA ili MERKEZ, ilcesi Zeynep Köyü Mevkii 138 Ada 2 parsel mevkiindeki DOĞALDAN ENERJİ ÜRETİM A.Ş. tarafından yapılması planlanan DOĞALDAN BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ(BES) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan dosyayı PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince DOĞALDAN BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ(BES) projesi’ne Valiliğimizce “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.