30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Depremden Etkilenen Tüketicilerin Faturaları Erteleniyor

ANKARA (Enerji Portalı) – Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de “Elazığ ve Malatya İllerinde Yaşanan Deprem Nedeniyle Zarar Gören Tüketicilerin Elektrik ve Doğal Gaz Tüketimlerine İlişkin Tahsilatların Ertelenmesi Hakkında Karar” yayımlandı.

Bugün yayımlanan 31220 sayılı Resmi Gazete’de 2845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı olarak “Elazığ ve Malatya İllerinde Yaşanan Deprem Nedeniyle Zarar Gören Tüketicilerin Elektrik ve Doğal Gaz Tüketimlerine İlişkin Tahsilatların Ertelenmesi Hakkında Karar” yayımlandı:

Ekli “Elazığ ve Malatya İllerinde Yaşanan Deprem Nedeniyle Zarar Gören Tüketicilerin Elektrik ve Doğal Gaz Tüketimlerine İlişkin Tahsilatların Ertelenmesi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunnun ek 13 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

Kararın amacı ve kapsamı:

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Karar; Elazığ ve Malatya illerinde 24/1/2020 tarihinde yaşanan depremin hane halkı ve küçük esnaf üzerindeki etkilerini azaltmak üzere, elektrik ve doğal gaz tüketimlerine yönelik tahsilatların ertelenmesine dair iş ve işlemlerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Karar, deprem dolayısıyla konutu ve/veya işyeri yıkılan, orta hasarlı veya ağır hasarlı hale gelen ve yalnız görevli tedarik şirketi ile ilgili bölgelerin doğal gaz dağıtım faaliyetini yürüten dağıtım şirketinden elektrik ve/veya doğal gaz tüketimlerine ilişkin tahsilatları kapsar.
(2) Mesken veya ticarethane abone grubunda olmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına veya dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarına ait yerlerin tüketimleri bu Kararın kapsamı dışında

Elazığ ve Malatya İllerinde Yaşanan Deprem Nedeniyle Zarar Gören Tüketicilerin Elektrik ve Doğal Gaz Tüketimlerine İlişkin Tahsilatların Ertelenmesi Hakkında Karar“ın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.