İSTANBUL (Enerji Portalı) – DEK, World Energy Issues Monitor Anket Değerlendirmesi-2018 raporunu kamuoyu ile paylaştı.

1923 yılından bu yana faaliyet gösteren Londra merkezli Dünya Enerji Konseyi (DEK), enerji alanında global çalışmalar yürüterek enerji liderleri ve uzmanlarını, piyasa aktörlerini ve karar vericileri dinlemekte ve buna yönelik çözüm önerileri sunuyor. Bu kapsamda DEK, , World Energy Issues Monitor Anket Değerlendirmesi-2018’i yaparak değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaştı.

Enerji Dönüşümünde yaşanan sorunlara dikkat çekmek için bir anket hazırlanarak Türkiye’deki enerji liderleri ve uzmanlarınca doldurulmuştur.

Anket kapsamında, ülkelerin enerji sektörünün değerlendirilmesi açısından enerji jeopolitiği, enerji politikaları, teknolojiler, dijitalleşme gibi ana başlıklar belirlenmiş ve bu başlıklar altında ilgili  konuların “etki, belirsizlik ve aciliyet” durumları, “yüksek, orta ve düşük” dereceleri ile sorgulanmıştır.

Bu anket değerlendirmesi raporunda DEK tarafından, bu konulardan bazılarının ülkemize olan “etki değeri yüksek verilen cevaplara göre irdelenmiş. Raporda Enerji Politikaları ve İş Çevresi, Enerji Vizyonu & Teknoloji ve Dijitalleşme konuları irdelenmiştir. Raporda yer alan;

Enerji politikaları ve iş çevresi konu başlığında: Türkiye için yüksek etki değerine sahip konular arasında “ticaret sınırlamaları, piyasa modeli ve sistem entegrasyonu, enerji sübvansiyonları ve bölgesel entegrasyon”,

Enerji vizyonu & teknoloji konu başlığında: Ülkemiz için yüksek etki değerine sahip konular arasında “yenilenebilir enerji, nükleer ve enerji verimliliği”,

Dijitalleşme konu başlığında: Ülkemiz için yüksek etki değerine sahip konular arasında “nesnelerin interneti, akıllı şebekeler ve blockchain ile işlem gücü, büyük veri ve yapay zeka” konuları ön plana çıktığı ifade edilmektedir.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz: DEK_ANKET DEĞERLENDİRMESİ-2018