30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Danıştay’dan Termik Santral İçin Yönetmelik Değişikliğine Durdurma

İSTANBUL (Enerji Portalı) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan davada Danıştay 10. Dairesi, Alpu Ovası’nda yapılması planlanan kömürlü termik santrali için Toprak Koruma Kurulu’nun üye yapısını ve karar yeter sayısını değiştiren yönetmelik değişikliği için “yürütmeyi durdurma” kararı verdi.

Belediye’den yapılan yazılı açıklaya göre, yaklaşık bir yılı aşkın süredir Eskişehir gündeminde olan kömürlü termik santral yapımını engelleme ile ilgili olarak devam eden hukuki mücadele de önemli bir aşamanın kaydedildi.

Belediyenin Hukuk İşleri tarafından açılan davada Danıştay 10. Dairesi, Toprak Koruma Kurulu’nun üye ve karar yeter sayısını değiştiren yönetmelik değişikliği için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Danıştay 10. Dairesi karar ile ilgili gerekçe yazısında, Anayasanın 44. maddesine atıfta bulunarak, devletin toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek konusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğu belirtildi.

Ayrıca Anayasanın 45. maddesinde ise “devlet tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önler” dediği bildirildi.

Anayasanın toprağın bütünlüğünü ve verimliliğini korumak ve geliştirmek, sanayi ile tarımın dengeli ve uyumlu biçimde geliştirilmesi noktasında Devlete yüklediği ödevlerin bulunduğu ifade edilerek, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun temel amacının toprak ile ilgili koruma ve geliştirme görevlerinin katılımcı, hızlı ve etkin olarak yürütülmesi olduğuna dikkat çekildi.

– “Yönetmelik değişikliği hukuki güvenlik ilkesinin zedelenmesine neden olacak”

Yapılan yönetmelik değişikliğinin hukuki güvenlik ilkesinin zedelenmesine neden olacağı belirtilerek, “hukuki güvenlik ilkesi hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kıldığı ifade edildi.

İlgili gerekçe yazısında Toprak Koruma Kurulu’nun üye yapısını değiştiren yönetmelik değişikliği konusunda bu gerekçelerle yürütmeyi durdurma kararı verildiği belirtildi.

Söz konusu yönetmeliğin iptali için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yanında Ziraat Mühendisleri Odaları Genel Merkezi, Eskişehir Barosu ile Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri de dava açmışlardı.

– Olay

Eskişehir Valiliği Toprak Koruma Kurulu Alpu Ovası’nda kurulması planlanan kömürlü termik santralin yapılabilmesi için Alpu Ovası’nın tarım dışına çıkartılması konusunda oylama yapmıştı. 10 üye ile yapılan toplantıda 6 evet, 4 hayır oyu verilmiş ancak karar yeter sayısı 2/3 olduğu için ret kararı verilmişti.

Bunun üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Toprak Koruma Kurulu yönetmeliğinde değişiklik yaparak, kararların salt çoğunlukla alınması hükmünü getirmişti. Danıştay 10. Dairesi bu yönetmelik değişikliği hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.