30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


“Dağıtık Enerjinin Yaygınlaşması İçin Gelir Modelleri”

İSTANBUL (Enerji Portalı) – SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, yapmış olduğu son raporunda dağıtık güneş enerjisi ve elektrik durumunu analiz etti.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi‘nin bugün yayımladığı raporu:

Güneş enerjisi yatırım maliyetlerindeki hızlı düşüşle birlikte küçük ölçekli, öztüketime yönelik dağıtık enerji giderek yaygın hale geliyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 2019-2024 döneminde dağıtık güneş enerjisi elektrik üretimi kapasitesindeki artışın geçmiş beş yıllık döneme kıyasla 2,5 kat hızlanacağını, yeni kapasitenin yaklaşık yarısının dağıtık üretim tesisleri olacağını öngörüyor.

• 2012-2018 döneminde dağıtık güneş enerjisi kapasitesi 139 GW arttı, toplam yeni kapasitenin üçte birinden fazlası dağıtık üretim tesisleri oldu.
• 2019-2024 döneminde mevcut politikaların ve maliyet düşüşü öngörülerinin sürmesi halinde dağıtık kapasitenin 300 GW civarında artacağı ve toplam yeni kapasitenin %45’ini oluşturacağı öngörülüyor.
• Maliyet düşüşünün hızlanması ve teşvik edici politikaların çoğalmasıyla artışın 400 GW’a ulaşması mümkün.
• COVID-19 kriziyle birlikte yeni devreye girecek dağıtık güneş kapasitesinin 2020-2021 döneminde önceki öngörülere kıyasla 10 GW civarında azalacağı, yatırımlardaki artışın düşük senaryoya yakınsayacağı tahmin ediliyor.

Dağıtık sistemlerin yaygınlaşmasında kurulum maliyetleri, faturalardan elde edilecek tasarruf ve şebeke ile alışveriş olanakları önemli rol oynuyor. Öztüketime dayalı dağıtık üretim tesisleri için üretimin tamamının satışından mahsuplaşmaya, toptan piyasada satıştan özel fiyatlandırmaya çeşitli gelir modelleri bulunuyor.

• Konutlarda yeni devreye girecek dağıtık güneş enerjisi tesisleri için öngörülen en yaygın gelir modeli üretimin tamamının şebekeye satışı. İkinci sırada ise mahsuplaşma geliyor.
• Ticari işletmelerde yeni devreye girecek dağıtık güneş enerjisi tesisleri için öngörülen en yaygın gelir modeli değere dayalı fiyatlandırma. İkinci sırada ise üretimin tamamının şebekeye satışı geliyor.
• Değere dayalı fiyatlandırma, dağıtık üretim tesisinin getirdiği, şebeke kayıplarını ve karbon salımını azaltma, hava kalitesine katkıda bulunma gibi sosyal faydaların bu tesislerde üretilen fazla enerjinin satış fiyatına yansıtılması olarak tanımlanmaktadır.
• Dünyada dağıtık enerji tesisleri için gelir modellerinde konut ve ticari işletmeler arasında farklılaşma görülürken, Türkiye’de tüm segmentlerde mahsuplaşma modeli benimsenmiştir.

Türkiye’de dağıtık enerjinin yaygınlaşması ve teşviki için mahsuplaşmaya ek olarak diğer gelir modellerinin de fayda-maliyet bazında değerlendirilmesi önem taşıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.