Kastamonu İli, Daday İlçesi sınırları içerisinde Devrekani Çayı üzerinde Şah Grup Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Cürümören Regülatörü ve HES Projesi (4,00 MWm/3,880 MWe)’nin kurulması ve işletilmesi planlanmaktadır.

Regülatör Alanı 4.320,64 m2 , Yükleme Havuzu ve Cebri Boru 1.769,50 m2 , İletim Kanalı 178.092,57 m2 Santral Şalt Sahası, Santral Binası, Kuyruksuyu Yapıları ve Müştemilatı 4.900 m2 , 3 adet şantiye binası 600 m2 büyüklüğündedir. Ayrıca 3.660 m2 ve 5.735 m2 büyüklüğünde 2 adet Bitkisel Toprak Depolama alanı, 3.660 m2 ve 11.242 m2 büyüklüğünde 2 adet Kazı Fazlası Malzeme Alanı yapılacaktır.

Cürümören Regülatörü ve HES Projesi Katamonu ili sınırlarında, Devrekani Çayının 970-940 m kotları üzerinde planlanmaktadır. Kil çekirdekli kaya dolgu olarak tasarlanan Cürümören Regülatörü’ndan alınan sular, 940.00 m nehir kotlarında yapılması planlanan Cürümören santraline iletilecektir.

Regülatör yeri Değirmenözü mevkiğinin 4 km doğusunda yer almaktadır. Devrekani Çayı üzerinde yer alan Cürümören Regülatörü ile çevrilen su, kanal ve kesitli tünel ile yükleme havuzuna, ardından cebri boru ile santral binasına ulaştırılacak ve santralde türbinlenerek enerji üretilecektir.

Yılda fiili olarak 9 ay, ayda 25 gün, günde tek vardiya (8 saat/gün) halinde çalışılması planlanmaktadır. Projenin inşaat aşamasında 45 kişi çalıştırılması planlanmaktadır.  İşletme aşamasında ise 6 personelin çalışması planlanmaktadır.

Cürümören Regülatörü ve HES Projesi’ne istinaden ÇED raporu bakanlığa sunulmuş ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır.