30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


ÇŞB’nin Vermiş Olduğu ÇED Olumlu Raporunu Mahkeme İptal Etti!

ÇANAKKALE (Enerji Portalı) – Cenal Entegre Enerji Santralı projesi hakkında ÇŞB’nin verdiği ÇED Olumlu kararı mahkeme tarafından iptal edildi.

Medyascope’ un haberine göre, Cengiz Holding tarafından Çanakkale’nin Karabiga Beldesi’ne inşa edilen Cenal Entegre Enerji Santrali termik santral projesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB)’nın onaylamasına rağmen yargıya götürülen projenin projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı iptal edildi.

Farklı kesimden pek çok vatandaş karşı çıkıyordu…

Projeye karşı, Karabiga Temiz Doğa Derneği, Madra Dağı ve Kazdağı Belediyeler Birliği, Biga Çevre Derneği, TMMOB’a bağlı Peyzaj Mimarları, Çevre Mühendisleri ve Ziraat Mühendisleri Odası ile Karabigalı 47 vatandaşın açtığı dava sonuçlanarak, ÇED kararı iptal edildi.

Mahkeme;

-Konutlara yeterli uzaklıkta olmadığı belirtilen tehlikeli termik santral atıkları meselesinin ikinci ÇED Raporu’nda çözüldüğünü, atıkların “tehlikesiz atık ve inert atık” olmasından ötürü santralin kül depolama alanının “II. sınıf düzenli depolama tesisi” olarak düzenlendiğini ve mesafe şartının sağlanarak aykırılığın giderildiğini,

-Termik santralin etki alanındaki tarım arazileri, doğal bitki örtüsü ve zeytinliklere olası etkilerinin belirlenmediği savına karşı yeni ÇED Raporunda bu konularda değerlendirmelere yer verildiği ve gerekli taahhütlerde bulunulduğu, dolayısıyla aykırılıkların giderildiği,

-Kül depolama sahası ve termik santralin ana ünitelerinden çıkacak salımlar ile küller ile atık suların yeterince değerlendirilmediği konusundaki uyuşmazlık hakkında yeni ÇED Raporunda eksikliklerin giderildiği,

-Kazı, dolgu, nakliye, kömür depolama gibi faaliyetlerden ötürü oluşabilecek baca dışı toz salımlarıyla ilgili eksikliklerin yeni ÇED Raporunda giderildiği değerlendirmelerini yaptı. Ancak Çanakkale İdare Mahkemesi giderildiğini tespit ettiği eksikliklere karşın hava kalitesi modellemelerinin uygun yapılmadığı kanaatine vardı.

Karara göre;

-Santralın bulunduğu bölgenin hava açısından mevcut kirlilik yükünün belirlenmesi aşamasında hava kalitesi tespit çalışmasının2 ay süresince 8 noktada gerçekleştirildiği, ancak hava kalitesinin mevsimsel değişimlerden etkileneceği dikkate alındığında hava kalitesi tespit çalışmasının tüm mevsimleri kapsayacak şekilde en az l yıl boyunca gerçekleşmesi gerektiği,

-Hava kalitesi modellemesinde Erdek ve Bandırma Meteoroloji İstasyonlarından alınan son 10 yılın yönlere göre aylık esme sayılan toplamı verilerinden yararlanılarak her yıl için hangi yönlerden daha fazla rüzgar estiğinin bulunduğu, ancak Erdek’e göre Bandırma’nın daha da doğuda olduğu ve bu şekilde çalıştırılan modelin Karabiga’yı daha az temsil ettiği, bunun yerine uzun yıllar verisi için Bandırma ve Çanakkale meteoroloji istasyonlarında türetilen yeni bir veri seti ile Karabiga merkezli modeli çalıştırmanın daha doğru olacağı,

ÇED Raporu’nda Erdek ve Bandırma Meteoroloji İstasyonlarından alınan son 10 yılın verileri ile Çanakkale’nin 1970 yılından itibaren derlenen verilerinin mukayese edildiği, yıllar içerisinde iklimlerin değiştiği, 1970-2010 ortalamaları ile 2002-2010 ortalamalarının, diğer deyişle farklı zaman aralıklarının bir arada değerlendirilmesi suretiyle kullanılan verilerin çalışılan ve raporda sunulan modeli yanlış yönlendirmiş olabileceği,

-Kümülatif etki değerlendirmesi için kullanılan yöntemin bölgesel olarak doğru kabul edilebileceği ancak daha geniş ölçekte (Marmara ve hatta Güney Marmara bölgesi) yeterli olmayabileceği, çünkü Aeromod Hava Kalitesi Modelinin sonuçlarının kirletici kaynağından 50 km uzaklığa kadar güvenilir olduğunun kabul edildiği, diğer taraftan kümülatif etki değerlendirmesi için çalıştırılan modelde incelenen yaklaşık 2500 km2’lik alan için sadece Erdek ve Bandırma Meteoroloji İstasyonlarına ait verilerin kullanıldığı, bu istasyonların incelenen saha dışında olduğu, topografyası ve bitki örtüsü sıklıkla değişkenlik gösteren ve içerisinde farklı mikro klimalar barındıran bölgenin tek bir meteoroloji istasyonu ile ifade edilmesinin mümkün olmadığı, bu istasyonların inceleme sahasının dışında kaldığı ve bölgeyi temsil konusunda şüphe meydana getireceği tespit edildi.

Hava kalitesi değerlendirmesi ve modellemesi çalışmaları yetersiz görülerek iptal edildi…

2012 tarihli ÇED Raporu’nda, hava kalitesi değerlendirmesi ve modellemesi çalışmalarının tüm mevsimleri kapsamaması ve kullanılan meteorolojik veri setinin bölgeyi yansıtmamasına ilişkin eksikliklerin, 2014 tarihli ÇED Raporu’nda da aynen yer aldığını gören mahkeme, 2009/7 sayılı Genelge’den yararlanılarak alınan yeni ÇED olumlu kararını hukuka aykırı buldu ve iptal etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.