Altınoluk Yenilenebilir Enerji Kooperatifi ve Çorum Yenilenebilir Enerji Kooperatifinin düzenlemiş olduğu, Gümrük ve Ticaret bakanlığı, Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesinin desteklediği “Yenilenebilir Enerji Kooperatiflerinin geliştirilmesi” Çalıştayı 20 Ocak 2018 Cumartesi saat 10:00 da Çorumda yapılacak…

Enerji Kooperatiflerinin yatırım finansmanında mevcut durum ve yapılması gereken çalışmalar, Enerji Kooperatifçiliğinin yaygınlaştırılması, Enerji Kooperatifçiliğinin sorunları, Ülkemizde enerji üretimi materyallerinde gelişim ve üretim sürecinin durumu, Ülkemizde Enerji Kooperatifleri üzerinden ortak üretim modeli oluşturulmasının faydaları ve zararları (İNOFİN), Ülkemizde Enerji Kooperatifleri üzerinden ortak üretim modelinde yerel kaynakların kullanımı, millileşme ve yerel paydaşların katkıları konularının işleneceği çalıştay Hitit üniversitesi MYO sosyal tesislerinde yapılacaktır.

Bu çalıştay ile ilimizde ve ülkemizde yeni bir kooperatifçilik alanı olanYenilenebilir Enerji Kooperatifçiliği yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Çalıştaya Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Çorum Milletvekilleri,  Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifleri, EPDK, YEGM, Akademisyenler, Sanayiciler, Esnaf Ve Ticaret Odaları, Kooperatifler, Bankalar, KOSGEB, OKA, TKDK ve Sektör Temsilcileri nin katılımları beklenmektedir.

İlimizde bu alanda ilk kez yapılacak olan bu çalıştayla yenilenebilir enerji konusunda farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. Çorum iş dünyasının bu konuda daha etkin bir şekilde dahil olması

Türkiye genelinde toplamda 20 enerji kooperatifi bulunmakta ve bu kooperatiflerin henüz 4 tanesi yatırım izni alabilmiştir. Yatırım izni alabilen kooperatiflerin 2 tanesi ilimizde bulunmaktadır.

Kooperatifleşme yolu ile küçük tasarrufların bu tür yatırımlara dahil olmaları ile Yenilenebilir enerji üretim modellerinin tabana yayılması sağlanacaktır. Bu modelle Gerek işletmelerin gerek meskenlerin kendi elektriğini kendilerinin üretimi sağlanmış olacaktır. Böylece ülkenin enerji ithalatından kaynaklı bütçe açığının azaltılmasına katkı verilecektir.