30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Consus Enerji Halka Arz İçin SPK’ya Başvurdu

İSTANBUL (Enerji Portalı) – Global Yatırım Holding’in iştiraki Consus Enerji halka arz yolunda ilk adımı atarak, esas sözleşmesinde halka arza yönelik değişiklik yapmak için Sermaye Piyasası Kurulu´na (SPK) başvurdu.

Global Yatırım Holding (GYH) iştiraki Consus Enerji esas sözleşmesinde halka arza yönelik değişiklik yapmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Yenilenebilir enerji üretiminin yanı sıra enerji hizmetleri ve verimliliği alanlarında faaliyet gösteren Consus Enerji, birleşik ısı ve güç sistemleri alanında (kojenerasyon / trijenerasyon ) Yap-İşlet iş modeli ile Türkiye’nin en büyük kurulu gücüne sahip enerji hizmet firması (ESCO) olarak sektör lideri unvanını elinde tutuyor. Aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen biyokütle enerji üreticilerinden biri olan Consus Enerji, 40 MW’ı biyokütle ve güneşten oluşan yenilenebilir kaynaklardan, kalan kısmı ise birleşik ısı ve güç tesislerinden oluşmak üzere toplam 94,1 MW’lık kurulu güce ulaştı.

Ağırlıklı olarak tarımsal atıklardan enerji üretilen ve 12 MW’ı Aydın, 12 MW’ı Mardin ve 5,2 MW’ı Şanlıurfa tesisinden olmak üzere bu alanda 29,2 MW’lık kurulu güce sahip olan Consus Enerji, Türkiye’nin önde gelen biyokütle enerji üreticileri arasında yer alıyor. Consus Enerji, geçtiğimiz yıl bu üç tesisten 171 milyon kWh elektrik üreterek 65 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşıladı. Consus Enerji’nin üç tesisi de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında yer alıyor. Şirket aynı zamanda biyokütle tedarik ve toplama faaliyetleriyle birlikte enerji santrali operasyonlarını tek çatı altında birleştiren az sayıdaki şirketten biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

7,5 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılandı!

Portföyündeki ilk güneş enerjisi santrali olan 10,8 MWp kurulu güce sahip tesisi 2019 yılında Mardin’de faaliyete alan Consus Enerji, burada da 2020 yılından itibaren YEKDEM’den yararlanıyor. 10 yıl boyunca YEKDEM kapsamında elektrik satışı yapacak olan şirket, bu tesiste 2020 yılında 20 milyon kWh elektrik üreterek yaklaşık 7,5 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşıladı.

Consus, diğer bir faaliyet alanı olan enerji hizmetleri ve verimliliği kapsamında gerçekleştirdiği kojenerasyon/ trijenerasyon tesisleri ile Türkiye’de sekiz farklı noktada toplam 54,1 MW kurulu güce sahip. Şirket, 2020 yılında elektrik, ısıtma ve soğutma dahil olmak üzere 461 milyon kWh enerji üretti. Consus Enerji stratejisini, uzun vadeli tarife garantili yenilenebilir enerji projeleriyle yenilikçi enerji verimliliği çözümleri geliştirmek üzerine kurarken, hem kaynak hem de coğrafi açıdan çeşitlendirilmiş portföyünü gelecek yıllarda dengeli bir şekilde daha da genişletmeyi planlıyor. 

Yurtdışında da çeşitli bölgelerde yenilenebilir enerji projeleri geliştirmeyi ve/veya satın almayı planlayan Consus Enerji, mevcut kurulu gücünü ek yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımları ile büyütmeyi hedefliyor. 2020 yılında gerçekleştirilen düzenleme ile şebeke ile aynı bağlantı noktasından bağlanan birden fazla enerji kaynağından elektrik üretmek amacı ile mevcut lisanslı santrallere güneş enerjisinden üretim tesisi kurulması mümkün hale gelmiş ve bu doğrultuda Şirketin yakın döneme ilişkin hedefleri arasında üretim performansını ve tesis verimliliğini artırmak için yeni hibrit üretim yönetmeliğine paralel olarak biyokütle tesislerinde güneş enerjisi yatırımlarına başlamak da yer alıyor. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.