30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Çay İşletmeleri Akaryakıt Alımı için İhale Açtı

Çay İşletmeleri Akaryakıt Alımı için İhale Açacağını bugunkü Resmi Gazetede Duyurdu.

Çay İşletmeleri ihtiyacı olan 99.050- Lt. Motorin/127.450- Lt. Motorin (diğer)/45.250 Lt. Kurşunsuz Benzin, %20 artar – azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

Konuyla ilgili duyuru bugunkü resmi gazetede yayınlandı. Duyuru aşağıdaki şekildedir.

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 – Teşekkülümüz ihtiyacı olan 99.050- Lt. Motorin/127.450- Lt. Motorin (diğer)/45.250 Lt. Kurşunsuz Benzin, %20 artar – azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 – Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 150,00- TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 – İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.02.2018 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4 – Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 – İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 – Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 – Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 – İhale; Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 – İstekliler şartname konusu iş için Ek.1 (Kısmı Teklife Kapalı Üniteler)’de yer alan ünitelerin (47 adet) akaryakıt ihtiyaç miktarının tamamına, Ek.2 (Kısmı Teklife Açık Üniteler)’de yer alan ünitelerden (12 adet) ise en az bir ünitenin akaryakıt ihtiyaç miktarının tamamına teklif vermek koşulu ile ünite bazında kısmi teklif verebilirler.

10 – Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.