Doğalgaz deposunda doğalgaz girişi ve çıkışı için hazır tutulan gaz hacmi. Gaz akışkanlığı ile ilgili bazı nedenlerden dolayı doğalgazın bir kısmı, her zaman tampon olarak depoda kalmaktadır.