Çalık Enerji 2019 Sürdürülebilirlik Raporu

Çalık Enerji’nin İlk Sürdürülebilirlik Raporu – 2019