30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


BOTAŞ’ın 2019 Yılı Kasım Ayı Ham Petrol İletim Tarifesi

Ham Petrol İletim bedeli her ay Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun Onaylı İletim Tarifesi’ne göre aşağıdaki formülle belirlenmektedir:

fpt(i)= fpt(i-1)*(1+GK)

  • i: Tarifenin uygulanacağı ay
  • fpt(i-1): (i-1)’nci ayda uygulanan taşıma tarifesi (TL/Varil)
  • fpt(i): i’nci ayda uygulanacak taşıma tarifesi (TL/Varil)
  • GK: (i-1)’nci ayda (i-2)’nci ay için açıklanan Yİ-ÜFE (2003=100) ve TÜFE (2003=100) değişim oranları ortalaması

İletim sürecinde ortaya çıkan masraflar, işlem yapılan varil miktarı üzerinden EPDK İletim Tarifesi’nde belirtilen Taşıtıcı ve Rafinerici payına göre taraflara fatura edilir.

2019 Yılı Kasım Ayı BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ceyhan-Kırıkkale ve Batman Dörtyol Ham Petrol Boru Hatları İletim Tarifesi:

İletim Hizmeti Bedeli:

2,4565 TL/Varil

Ham Petrol ve Ara Ürün İletim Hizmeti Fiyatı:

Batman – Dörtyol: 8,8700 TL/Varil

Diyarbakır – Dörtyol: 7,4241 TL/Varil

Sarıl – Dörtyol: 3,8017 TL/Varil

Ham Petrol Hazırlama ve Pompalama Hizmet Fiyatı:

Taşıtıcı Payı: 0,7945 TL/Varil

Rafinerici Payı: 0,5098 TL/Varil

NOTLAR:

  • 1 Varil: 15,6 ⁰C ve 1.03 kg/cm2 basınçta ölçülen 158.984 litre hacmine tekabül eder.
  • Ham Petrol: Spesifik gravitesi (0,7927 – 0,9159), API gravitesi (23-47) aralığında kinematik vizkositesi 60⁰F’da (15,5⁰C) 8-9 cst olan ham petroldür.
  • İletim Hizmeti, iletim hizmeti alan kişiye ait petrolün teslim alınması,iletimi ve hizmet alana veya hizmet alan tarafından yetkilendirilen kişilere teslim edilmesini kapsar.
  • Ham Petrol Hazırlama ve Pompalama: Taşıtıcılar tarafından BOTAŞ Batman Terminali’ne iletilen ham petrolün, rafineriye verilmeden önce BOTAŞ’a ait depolama tanklarında gerçekleşen; mikserleme, su dreyni, dinlendirme, ölçü alma vb. işlemlerin ardından, booster pompalar vasıtasıyla rafineriye iletilmesi sürecini ifade eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.