30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


BOTAŞ, Enerji ve Çevre Alanlarında 10 Adet Ödül Aldı

ANKARA (Enerji Portalı) – Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), 10 Çevre Ödülü ile ülkemizi gururlandırdı.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürü Sayın Burhan Özcan, TBMM KİT Komisyonu’ndaki  görüşmeler sırasında BOTAŞ’ın aldığı Yeşil Dünya Ödülleri hakkında açıklama yaptı.

Türkiye’nin çevre politikalarıyla öncü kuruluşu olan BOTAŞ, çevre ile ilgili faaliyetleri sonucu aldığı ödüllerle ülkemizi uluslararası platformda gururla temsil etmeye devam ediyor.

BOTAŞ’a En Prestijli Çevre Ödülü

The Green Organisation tarafından her yıl düzenlenen, dünyanın en prestijli uluslararası çevre ödüllerinden biri olan Yeşil Dünya Ödülleri (Green World Awards), en iyi çevresel uygulamaların, örnek olması adına tüm dünya ile paylaşılması amacıyla verilmektedir. Bu kapsamda her yıl tüm ülkelerden katılan projeler jüri tarafından çevresel yönleriyle değerlendirilmekte ve başarılı bulunan projeler altın, gümüş ve bronz ödüller ile ödüllendirilmektedir.

BOTAŞ, 2019 yılında dünyanın en prestijli uluslararası çevre ödüllerinden biri olan Yeşil Dünya Ödüllerinde 4 ödül ile çevre konusunda Türkiye’nin gururu olmuş ve “Yeşil Dünya Elçisi” unvanını almaya hak kazanmıştı.

BOTAŞ, En İyi Çevre Politikasıyla Uluslararası Arenada 2020’ye de Damga Vurdu

Çevreyi koruyan ve zenginleştiren BOTAŞ, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda ve hayata geçirdiği tüm projelerinde çevreye olan hassasiyetini her seferinde yeniden ortaya koymaktadır. Yürüttüğü çevre politikaları ve sürdürülebilirliğe verdiği önem, enerji yönetimi ve enerji verimliliği çalışmaları ile BOTAŞ, 2020 yılında da Yeşil Dünya Ödülleri’nde ülkemizin adını gururla temsil etti.

2020 yılı Yeşil Dünya Ödülleri’nde BOTAŞ 2 Altın, 3 Gümüş ve 1 Bronz Yeşil Dünya Ödülü almaya hak kazandı. Bu kapsamda;

“Türkiye’nin Hava Kalitesinin Artırılması Projesi” ile:

• Çevre Politikası kategorisinde Altın Ödül

• Kirlilik & Emisyon Kontrolü kategorisinde Gümüş Ödül

“BOTAŞ’ta Çevresel İyi Uygulamalar Projesi” ile:

• Sürdürülebilirlik kategorisinde Altın Ödül

• Enerji Yönetimi kategorisinde Gümüş Ödül

“Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi” ile:

• Atık Yönetimi kategorisinde Gümüş Ödül

• Karbon Azaltımı kategorisinde Bronz Ödül

Ayrıca BOTAŞ yine The Green Organisation tarafından düzenlenen bir başka ödül organizasyonu olan 2020 yılı Yeşil Elma Ödülleri’nde (Green Apple Awards) BOTAŞ’ta Çevresel İyi Uygulamalar Projesi ile 2, Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi ile 2 olmak üzere 4 Yeşil Elma Ödülü almaya hak kazanmıştır.

BOTAŞ söz konusu ödüller kapsamındaki başarılarıyla ayrıca “2020 Yılı Yeşil Dünya Elçisi” unvanını almaya da hak kazanmıştır.

23 Kasım 2020 tarihinde Londra’da yapılması planlanan ödül töreni, COVID-19 pandemisi nedeniyle 2021 yılına ertelendi.

Ödüllere Giden Yolda Türkiye’nin Havasını Değiştiriyoruz!

BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) 15 Ağustos 1974 tarihinde öncelikle petrol taşımacılığı yapmak amacıyla kurulmuştur. Ancak 1987 yılında, ülkemizin artan enerji ihtiyacının karşılanması ve şehirlerimizde artan hava kirliliğine çözüm olması amacıyla temiz enerji kaynağı olan doğal gazın taşımacılığı ve ticaretine başlamıştır. BOTAŞ Türkiye’nin 81 iline temiz yakıt doğal gazı ulaştırmıştır.

Doğal gaz, petrol ve kömürle karşılaştırıldığında sülfürlü bileşik içermemesinden ve yandıktan sonra daha az CO2 ortaya çıkmasından dolayı; daha temiz bir yakıttır.

Literatür çalışmalarına göre, Türkiye’de 1970-1980’lerde insan sağlığını tehdit edecek ölçüde ciddi bir hava kirliliği olduğu açıkça görülmüştür. Ancak kömür yerine doğal gazın enerji kaynağı olarak kullanılmasıyla birlikte, hava kirliliği sorununda zamanla ciddi düşüş gözlenmiştir.

Yapılan bir çalışmada; konutlarda, elektrik üretiminde ve sanayide kullanılan doğal gazın, karbon emisyonu üzerindeki etkileri teorik hesaplamalar yapılarak değerlendirilmiştir. Mevcut durumda (kömür ve doğal gazın birlikte kullanımı) oluşan ve doğal gaz olmadan sadece kömür kullanımı durumunda oluşacak olan karbon emisyonları, 2016 yılı verilerine göre karşılaştırılmıştır. Mevcut durumdaki karbon salınımının kömür kullanımı senaryosuna kıyasla konut kullanımı için %40, elektrik üretiminde kullanım için %51 ve sanayi kullanımı için %51,6 daha az olduğu tespit edilmiştir. Bu da 2016 yılı için toplamda 100 milyar kg karbon salınımının engellendiği anlamına gelmektedir. 

Bunun yanı sıra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının katkılarıyla AEM (Hava Emisyon Yönetimi) yazılımı kullanılarak konutlarda doğal gaz kullanımının SO2 emisyonu üzerindeki etkilerini değerlendirmek için bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucuna göre 2. senaryoda (doğal gazın hiç kullanılmadığı, sadece kömür kullanıldığı durum) 1. senaryoya (kömür ve doğal gazın birlikte kullanıldığı mevcut durum) kıyasla %50 oranında daha fazla SO2 emisyonu olduğu tespit edilmiştir. Başka bir deyişle, doğal gaz kullanımı toplam SO2 emisyonunu yarı yarıya azaltmaktadır.

BOTAŞ’ta Çevresel İyi Uygulamalar

BOTAŞ, faaliyetlerinden kaynaklanan olumsuz çevresel etkilerin minimize edilmesi ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanması adına çok sayıda çalışma gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda;

• BOTAŞ, çevre yönetimini sistematik bir hale getirmek için çevre performansının sürekli iyileştirilmesi temeline dayanan TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini uygulamaktadır.

• Çevre yönetiminin en önemli paydaşı olan çalışanların bilinçlendirilmesi amacıyla eğitimler verilmektedir.

• Atık yönetimi, Atık Yönetimi Hiyerarşisi’ne göre yapılmaktadır. Bu sayede üretilen atıkların çevreye olan etkilerinin minimize edilmesi ve ekonomiye kazandırılması sağlanmaktadır.

• Enerji yönetimini sistematik bir hale getirmek için TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.

• Emisyonların kontrol altında tutulması için izleme, raporlama ve doğrulama çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

• Biyoçeşitliliğin artırılması ve korunması amacıyla sürekli olarak ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, tesislerimizde yaşayan canlılar korunmakta ve onlara yaşamlarını sürdürebilecekleri ortamlar sağlanmaktadır.

Bu sayede;

• 2019 yılında BOTAŞ genelinde 111 ton atık geri dönüşümü sağlandı, bu sayede 375,9 MWh enerji geri kazanıldı ve 20,75 ton karbon salınımı engellendi.

• 2018 yılında 124 bin ağaç dikildi ve BOTAŞ genelinde toplamda 572 hektar ağaçlandırılmış alana ulaşıldı.

• Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Projesi’nin katkılarıyla Tuz Gölü Havzası’ndaki yavru flamingo sayıları 2017, 2018 ve 2019 yıllarında sırasıyla 11.079, 12.746, 20.381 olacak şekilde artış gösterdi.

Enerji Verimliliği Çalışmaları

BOTAŞ, 2017 yılında TSE EN ISO 50001 kurulması kapsamında enerji verimliliği çalışmalarını başlattı. Enerji Yönetim Sisteminin temel amacı enerjinin verimli kullanılması ve enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Bu sayede;

• Özellikle karbon emisyonu olmak üzere tüm zararlı emisyonların,
• Karbon emisyonlarının iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkilerinin,
• Doğal kaynak kullanımının,
• Enerji maliyetlerinin minimize edilmesi amaçlandı.

Bu kapsamda, BOTAŞ genelinde;

• Eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri,
• Doğal gaz iletim sisteminde optimizasyon yapılması,
• Binaların dış cephelerine, pencerelere, borulara yalıtım yapılması,
• Aydınlatmaların enerji verimliliği yüksek olanlarla değiştirilmesi,
• Pompaların enerji verimliliği yüksek olanlarla değiştirilmesi,
• Güneş enerjisi tesislerinin kullanılması,
• Isıtma ve havalandırma sisteminin yenilenmesi gibi çok sayıda çalışma gerçekleştirildi.

Bu çalışmalar sonucunda 2019 yılı rakamlarına göre enerji tüketimi yaklaşık % 28,1 azalarak 105 bin TEP enerji tasarrufu sağlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.