Güneş Enerjisi sistemleri farklı alanlarda da geniş kullanım imkanlarına sahip. Bu doğrultuda bireysel sulama sistemleri destek tebliğinde güneş enerjisi ile elektriğin sağlanmasına istinaden hibe imkanı getirildi.

Tarımda enerji ihtiyacının karşılanması ve tarım sektörünün desteklenmesi için destek tebliği  yayınlandı. Buna göre Tarımsal faaliyetlerde modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin tarım sektöründe etkin kullanılması için ”Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapıldı. İlgili düzenleme ile söz konusu yatırımlarda, güneş enerjisi sistemlerinin kullanılması teşvik ediliyor. bu şekilde kullanımlara hibe imkanı sağlanmış oldu. Buna göre çiftçiler, güneş enerjisi sistemi ile sulama sistemini birlikte projelendirdikleri durumda bu imkandan faydalanabilecekler.

Tarımsal yatırımlarda güneş enerji sistemlerinin kullanılması durumunda hibe KDV hariç toplam maliyetin yüzde 50’si oranında sağlanabilecek. Burda dikkat edilmesi gereken husus ise toplam yatırım tutarının 1 milyon TL’nin altında olacak olması. Ayrıca güneş enerjisi sisteminin maliyetinin sistemin toplam maliyetinin yüzde 50’sini geçmemesi  şartı aranıyor. Projenin büyüklüğü dolayısıyla miktar 1 milyonu geçtiği durumlarda artan miktar yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanacak.