Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 22 Ocak’ta yapılan Duyuruya göre Berta Enerji’nin Artvin Savsat’ta Yapacağı HES için ÇED Raporu Onaylandı.

Çevre ve Şehircilik Bakalığı tarafından Yapılan Duyuruda ÇED onayı aşağıda Şekilde duyuruldu;

“ARTVİN İli SAVSAT, ilcesinde BERTA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A. Ş.tarafından yapılması planlanan Berta Enerji Grubu HES projesi ile ilgili olarak hazırlanan son şekli verilen ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edilmiştir.

Komisyonun sonuçlandırdığı Çevresel Etki Değerlendirme Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ve Bakanlıkta on(10) gün görüşe açılır. Bakanlıkça projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de dikkate alınır. Bakanlık halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilir.

Nihai olarak kabul edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 10 (on) gün halkın görüşüne açılmış olup, görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde ARTVİN Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na müracaat edebilir.

İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.”