30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


BDDK: Enerji Sektörü İçin 189,4 Milyar TL Finansman Sağlandı

ANKARA (Enerji Portalı) – Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Eylül 2019 itibarıyla bankacılık sektörünün enerji sektörüne kullandırdığı nakdi kredilerin 189,4 milyar TL olduğunu söyledi.

6. Sürdürülebilir Finans Forumu, “Sosyal ve Çevresel Hedeflerle Büyümeyi Harekete Geçirmek: Yeni Nesil Finansman Araçları” ana temasıyla Borsa İstanbul’da gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Başkan Akben, bu çağın koşullarının, her türlü doğal kaynağın kullanımında dikkatli ve özenli olunmasını gerektirdiğini aktararak şunları belirtti:

“Endüstri devrimi ile başlayan bu süreç, yaşadığımız ekosistemi son derece hassas bir noktaya getirmiş, nüfus artışı, dünya çapındaki ekonomik dalgalanmalar ve küresel gelir dağılımı adaletsizliği ile birleşen kırılganlık, gelecek nesillerimizi tehdit eder bir noktaya gelmiştir. Küresel ısınma başta olmak üzere çevresel problemler ile savaşlar, kitlesel göçler, bölgesel eşitsizlikler nedeniyle oluşan sosyal problemler insan hayatı ile ilgili her alanda sürdürülebilirlik kavramını öne çıkarmaktadır.”

“Üretim ve paylaşım konusunda tüm dünya için genel geçer bir çözüm ihtiyacının olduğu ortada.

Akben, finansal sisteme egemen olan devletlerin özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerine ekonomik yaptırımlar gibi doğrudan yöntemlerin yanı sıra siber saldırı gibi dolaylı yollarla da etkide bulunmaya çalıştıklarını gördüklerini dile getirerek, konuşmasına şöyle devam etti:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben

“Böylece doğal kaynakları kontrol altına alınan bu ülkelerde gerçek anlamda bir kalkınma sağlanamamakta, gelir dağılımı ve sosyal adalet daha da bozulmakta, bunun neticesinde ortaya çıkan sosyal ve siyasi huzursuzluklar da terörizm ve göç gibi insanlığı tehdit eden sorunlara zemin hazırlamaktadır. Sürdürülebilirliğin işaret ettiği sonuçlar ise ekonomik sistem ve yöntem tartışmalarını gündeme getirmektedir.

Bu kapsamda ekonominin temel unsurları olan üretim ve paylaşım konusunda tüm dünya için genel geçer bir çözüm ihtiyacının olduğu ortada. İşte her geçen gün biraz daha belirgin hale gelen bu ihtiyaç, sürdürülebilirlik kavramıyla somut bir problem olarak ortaya konulmaktadır.”

“Verimli enerji teknolojilerinin yaygınlaştırılması, karbon salınımının azaltılması ve geri dönüşüm faaliyetlerinin desteklenmeli.”

Sürdürülebilirlik için en önemli önceliklerin başında çevreye zarar vermeyen verimli enerji teknolojilerinin yaygınlaştırılması, karbon salınımının azaltılması ve geri dönüşüm faaliyetlerinin desteklenmesinin geldiğini dile getiren Akben, “Ayrıca özellikle dar gelirli kesimlerin konut başta olmak üzere temiz su ve diğer temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi sosyal sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma bakımından son derece önem taşımaktadır.” dedi.

“Sürdürülebilir finans kavramında üç temel noktanın öne çıkıyor.”

Bankacılık alanında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yeşil finans veya sürdürülebilir finans uygulamaları kapsamında çeşitli çalışmaların yapıldığına dikkati çeken Akben, şunları kaydetti:

“Sürdürülebilir finans kavramında üç temel noktanın öne çıktığını ifade etmek istiyorum. Birincisi doğrudan iklim değişikliğinin ve diğer olumsuz çevresel faktörlerin azaltılması ile ilgili olup, bu amaçla çevreye duyarlı firma ve projelerin finansman maliyetlerinin azaltılması ve finansman kaynaklarına erişiminin kolaylaştırılması için gerekli adımların atılmasıdır.”

Akben, Türkiye’nin sürdürülebilir finansmana 2000’li yıllarda yenilenebilir enerji yatırımlarıyla başladığını anımsatarak, “Şu anda ise bu finansmanın BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde tarımdan kadın istihdamına, sağlıktan eğitime, sanayi ve altyapıdan enerji üretim ve verimlilik projelerine kadar çok geniş bir perspektifte yer aldığını ifade etmekten memnuniyet duyuyorum.” dedi.

“Enerji sektörüne kullandırılan nakdi krediler 189,4 milyar TL olup, bu tutarın yüzde 40’ı yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı oldu.”

Akben, şu bilgileri verdi:

“Rakamlarla ifade etmek gerekirse, Eylül 2019 itibarıyla bankacılık sektörünün enerji sektörüne kullandırdığı nakdi krediler 189,4 milyar TL olup, bu tutarın yüzde 40’ı yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı amacıyla kullandırılmıştır. Buradan buna katkı sağlayan bütün bankalarımıza teşekkür ediyorum.

Yine aynı tarih itibarıyla, mikro işletmelere verilen kredi tutarı ise 175,5 milyar TL olup, söz konusu tutar toplam KOBİ kredilerinin yüzde 29’unu oluşturmaktadır. Bu rakamlar ülkemiz açısından daha işin başında olduğumuzu düşündüğümüzde önemli rakamlar.”

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.