Ayzey Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Giresun İli, Espiye İlçesi, Yeşilköy, Direkbükü, Kurugeriş, Gümüşdere, Yeniköy, Seydiköy Köyleri ve Güce İlçesi Düzçukur Köyü sınırları içerisinde “Sancak HES (43,620 MWm/41,890 MWe), Kırma-Eleme Tesisi ve Hazır Beton Santrali Projesi” kurulması ve işletilmesi planlanmaktadır.

Bahse konu planlama ile ilgili olarak Espiye İlçe Sakinleri Enerji Ürt. San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından başvurusu yapılan Sancak HES projesine ilişkin Fizibilite Raporu hazırlanmış ve T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı’nın 29.03.2018 tarih ve 221444 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.

Proje kapsamında, Giresun İli, Espiye İlçesi”, Yeşilköy, Direkbükü, Kurugeriş, Gümüşdere, Yeniköy, Seydiköy Köyleri ve Güce İlçesi Düzçukur Köyü sınırları dâhilinde Karadona deresi üzerinde 355,00 m talveg kotu, 360,00 m maksimum su kotunda Karadona Regülatörü, Karaovacık Deresi üzerinde 355,00 m talveg kotu, 360,00 m maksimum su kotunda Karaovacık Regülatörü, Sancak HES ise 110,00 m kuyruksuyu kotunda yer alacaktır. Kontrollü (kapaklı) olarak tasarlanan Karadona Regülatörü’nün sağ sahilinden ve Karaovacık Regülatörü’nün sol sahilinden alınacak olan sular, 43,620 MWm kurulu gücünde Sancak HES’e sepet kulbu tünel ve kutu kesit kanal ile iletilerek yılda toplam 104,92 GWh enerji üretilmesi öngörülmüştür.

Proje kapsamında ihtiyaç duyulan kırmataş malzemelerin ve hazır betonun temin edilebilmesi amacıyla 2 adet 250.000 ton/yıl kapasiteli olmak üzere toplamda 500.000 ton/yıl kapasiteli Kırma-Eleme Tesisi ve 2 adet 50 m 3 /saat kapasiteli olmak üzere toplamda 100 m 3 /saat kapasiteli Hazır Beton Santrali kurulması ve işletilmesi planlanmaktadır.

Proje kapsamında çalışanların sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, iş makinelerinin ve nakliye kamyonlarının gerekli durumlarda bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için 1 adet şantiye alanı, kazı işleri sonucu oluşacak kazı fazlası malzemenin depolanması amacıyla da 6 adet kazı fazlası malzeme alanı oluşturulması planlanmaktadır. Şantiye alanı içerisinde; prefabrik idari, teknik ve sosyal altyapı binaları bulunacaktır. Projenin inşaat aşamasında 100, işletme aşamasında ise 15 personelin çalışması planlanmaktadır. Proje inşaat aşamasında yer üstünde (açık kazılar) ve yer altında (iletim tüneli) yapılacak olan patlatmalı kazı faaliyetlerinde kullanılacak patlayıcı madde özellikleri, patlatma paterni ve patlayıcı miktarına ilişkin detaylı bilgi, hazırlanacak olan ÇED Raporunda detaylı olarak verilecektir