30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Ayfonkarahisar’da Jeotermal Kaynak Arama Sondajı Yapılacak

Kutlu Kardeşler Otomotiv Jeotermal Tarım San. Tic. Ltd.Şti Afyonkarahisar’da Jeotermal Kaynak Arama Sondaj Çalışması yapacak.

Afyonkarahisar İl Özel idaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından Kutlu Kardeşler Otomotiv Jeotermal Tarım San. Tic. Ltd. şti. adına Arama ruhsatı verilmiştir.

Projeye konu olan Jeotermal Kaynak Arama Sondaj ÇalıĢması faaliyeti için 2872 sayılı Çevre Kanununca çıkartılan 25.11.2014 Tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” MADDE 55: Maden, petrol ve jeotermal kaynak arama projeleri, (Sismik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, jeofizik vb. yöntemle yapılan aramalar hariç) kapsamında  yer alan “Proje Tanıtım Dosyasının Hazırlanmasında Esas Alınacak Seçme Eleme Kriterleri” doğrultusunda proje tanıtım dosyası hazırlanmıştır.

Jeotermal kaynak arama sondaj çalışmasının yaklaşık olarak iki aylık sürede tamamlanacağı düşünülmektedir. Arama çalışmalarının sona ermesi ile jeotermal kaynağa ulaşılarak olumlu sonuç alınırsa kuyu ağzı vana kullanılarak kapatılıp kontrol altına alınacaktır. Çıkacak olan su proje sahibi tarafından seracılık, otel, tarım, ısınma ve enerji vb. amaçlar için kullanılacaktır. Çıkacak olan suyun hangi amaçlar için kullanılacağında çıkan suyun sıcaklık değeri belirleyici etken olacaktır.

Sondaj çalıĢması sonucu sıcak suyun bulunması durumunda, suyun sıcaklığına göre belirlenecek seracılık, otel, tarım, ısınma ve enerji vb. faaliyet konusuna göre Çevre Kanununca çıkartılan 25.11.2014 Tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” ve 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanarak 01/11/2014 tarihinde yürürlüğe giren “Çevre Ġzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında uygun görüĢ alınmadan faaliyete baĢlanmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.