30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Ayen Enerji, Aksu Rüzgar Santrali Hisselerinin Yüzde 69 için Satış Anlaşmasına Vardı

RES sektöründe faaliyet gösteren Ayen Enerji, Aksu Rüzgar Santrali’nin sahibi olan Aksu Temiz Enerji’nin yüzde 69.87 oranındaki paylarının Samsun Makina Sanayi’ye satışı için imza attı. 

Anlaşmada Satış tutarı 111.679.920 lira olarak belirlendi. Buna mukabil şirketin borçları Ayen Enerji uhdesinde kalacağı sözleşmeye eklendi.

Ayen Enerji KAP’a şu açıklamada bulundu.

Şirketimiz iştiraklerinden 72 MW kurulu güce sahip Aksu Rüzgar Santrali’ nin sahibi olan AKSU TEMİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ ndeki %69,87 oranındaki hisselerimizin SAMSUN MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’ne, borçlar Aksu uhdesinde kalmak kaydıyla 111.679.920,00 TL karşılığında satılması hususunda anlaşılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ (II-23.1) (“Tebliğ”)’in 6. Maddesinin 1. Fıkrasına göre;
a) İşleme konu mal varlığının kamuya açıklanan son finansal tablodaki kayıtlı değerinin kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı veya,
b) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı veya,
c) Devredilecek veya kiraya verilecek veya üzerinde ayni hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranının %50’nin üzerinde olması durumunda işlem sermaye piyasası mevzuatına göre önemli nitelikte işlem sayılmaktadır.

Satışa ilişkin alınan Yönetim Kurulu Kararı’nda, bahsi geçen işlemin etkileri değerlendirilmiş olup, Tebliğ’in 6. Maddesinin 1. fıkrasının a. bendindeki oranın %10,06, b. bendindeki oranın %13,13, c. bendindeki oranın %12,90 olduğu tespit edilmiştir. İşlemin değerinin, Tebliğ’in 6. maddesinin 1. fıkrasında sayılan kriterlerin altında olduğu görüldüğünden, işlemin sermaye piyasası mevzuatına göre önemli nitelik arz etmediği değerlendirilmiş olup, bu nedenle işlemin genel kurul onayına sunulmasına gerek olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ayen Enerji için Lütfen Tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.