30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Atık Yağlar Yönetimi İçin Yönetmelik Hazırlandı!

ANKARA (Enerji Portalı) – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB), Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği’ni hazırlayarak kamuoyu ile paylaştı.

21 Aralık 2019 tarihinde yayımlanmış olan 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile; atık yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının sağlanmasına ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların belirlenerek çevre ve insan sağlığının korunması ile doğal kaynakların verimli kullanımının sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar ortaya konuyor.  

Dört  bölüm ve onyedi maddeden oluşan yönetmelik, atık yağ tanımında yer alan atık yağlar ile bu atıkların yönetimi çerçevesinde; geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının sağlanmasına, bertarafına, alınacak önlemlere ve yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Yeni yönetmelik ile; atık yağların toprağa, kanalizasyona, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara verilmesi, akaryakıta karıştırılması, akaryakıt olarak kullanılması, kullandırılması ve uygun olmayan yöntemlerle geri kazanılması, yakılması ve/veya bertarafı yasaklanarak izni ve yetkisi kurumlarca yapılabileceği belirtiliyor.

1 Ocak 2020 itibariyle yürürlüğe girecek olan yönetmelik ile; PCB değeri 20 ppm’e kadar olan ve %1 klor değerini aşmayan atık yağlar rafinasyon tesisleri tarafından işlenecek. PCB değeri 20-50 ppm arasında olan ve %1 klor değerini aşmayan atık yağlar beraber yakma tesisine, PCB değeri 50 ppm üzerinde olan veya %1 klor değerini aşan veya rafinasyonu mümkün olmadığı tespit edilen atık yağlar yakma tesisine gönderilmesi gerekiyor.

ÇŞB tarafından hazırlanan yönetmelikte “Atık Yağların Rafinasyonu ve Bertarafına İlişkin Esaslar” bölümünde yer alan aşağıda yer alan maddelere göre; PCB değeri (27/12/2007 tarihli ve 26739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin kapsamına giren maddeler) 20-50 ppm arasında olan ve %1 klor değerini aşmayan atık yağlar, beraber yakma tesislerinde enerji geri kazanımı amacıyla ek yakıt olarak kullanılabileceği bildirildi.

“MADDE 12-

(4) Rafinasyon tesisinde yapılan analiz sonucunda;

a) PCB değeri 20 ppm’e kadar olan ve %1 klor değerini aşmayan atık yağlar, atık yağ rafinasyon tesislerinde rafinasyona tabi tutulur.

b) PCB değeri 20-50 ppm arasında olan ve %1 klor değerini aşmayan atık yağlar, beraber yakma tesislerinde enerji geri kazanımı amacıyla ek yakıt olarak kullanılır.

c) PCB değeri 50 ppm üzerinde olan veya %1 klor değerini aşan atık yağlar, yakma tesislerinde bertaraf edilir.”

Yönetmeliğin tamamını okumak için tıklayınız.

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.