30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Armadaş’ın 2. Dönem Doğal Gaz Satış Tarifeleri Belirlendi

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 27 Eylül’de yayımlanan Resmi Gazete’de Armadaş Arsan Maraş Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin 2. tarife uygulama dönemi perakende satış tarifeleri hakkında kararını duyurdu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından duyurulan 9568 numaralı kararın ayrıntıları şu şekilde:

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurulumun 24/09/2020 tarihli toplantısında: Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları (Metodoloji) ve ilgili mevzuat uyarınca 29/12/2005 tarihli ve DAG605-18’109 numaralı lisans Armadaş Arsan Maraş Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi‘nin (Şirket) ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 25/6/2020 tarihli ve 9411 sayılı Kurul Kararı ve 23/5/2019 tarihli ve 8620 sayılı Kurul ile değişik 2/11/2017 tarihli ve 7420 sayılı Kurul Kararı’nın aşağıdaki şekilde revize edilmesine ve söz konusu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verilmiştir.

MADDE 1- (1) 21152017 tarihli ve 7420 sayılı Kurul Kararı’nın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 2/11/2017 tarihli ve 7420 sayılı Kurul Kararı’nın 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki sistem kullanım bedeli üst sınırları, 1/10/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan bedeller olarak uygulanır. Bu bedellerin güncellenmesi, Metodoloji’nin 26 ncı maddesi uyarınca yapılır.

MADDE 3- (1) 2/11/2017 tarihli ve 7420 sayılı Kurul Kararı’nın ekinde yer alan “Parametreler Tablosu” ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4- (1) Bu Karar, 1/10/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.”

EK: Parametreler Tablosu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.