Arjantit Nedir? Nerelerde Hangi Amaçla Kullanılır?
Arjantit Özellikleri Nedir?

Arjantit İçinde %87,06 Ag, %12,94 S yeralır. Diamorf bir mineral olarak tanımlanmıştır. 179 ºC’nin üstünde kübik 179 ºC’nin altında monoklinik olarak kristallenir. Yüksek sıcaklıkta kararlıdır. Rengi kurşun grisinden Fe siyahına kadar değişir ve çizgi rengi gridir. Yoğunluğu 7,2 – 7,4 sertliği ise 2 – 2,5 arasındadır. Yarı pırıltılı, parlaklığı taze yüzeylerinde metaliktir. Kesilebilir ve çekiçle dövülebilir. (100)’a paralel dilinimlidir. Ancak yüksek sıcaklıklarda elektriği iletir. Üfleçde aktif kömür üzerinde eritilirse nabit Ag damlaları oluşur. Ntrikasit içinde çözülür ve kükürt ayrılır. Bu çözeltiye HCl ilave edilirse beyaz renkli peynirimsi AGCl çöeleği oluşturur. Ag %0,02 oranında rastlanırsa yatak ekonomiktir.

Tek başına yatak oluşturmaz. Düşük sıcaklıklı hidrotermal damarlarda diğer gümüş mineralleri ile birlikte ve galen içinde saçınımlı halde bulnabilir. Önemli gümüş minerallerindendir.

Hidrotermal damarlarda ve düşük sıcaklık sülfür yataklarında doğal gümüş, pinarjit, prostit ve galenit ile beraber bulunur. Ayrıca ilksel gümüş sülfürlerin bozunma ürünü olarak oluşur.

Arjantit Nerelerde bulunur?

Arjantit Ülkemizde Kütahya Gümüşköy ve Gümüşhane de rastlanmıştır. Dünyada en çok Norveç, Almanya, Bolivya, Honduras, Çekoslovakya ve Meksika’dadır.