30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Antalya B.B.’den İklim ve Enerji Alanında Yeni Adımlar!

ANTALYA (Enerji Portalı) – Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında Sürdürülebilir Enerji Eylem Planını hazırlayan ilk Büyükşehir belediyesi oldu.

Küresel iklim değişikliğiyle mücadele için yürütülen ulusal çabalara yerel düzeyde katkı sağlamak için çevre ve doğa dostu projeler hayata geçiren Antalya Büyükşehir Belediyesi, kısa ve uzun vadede yapılacakları belirlemek üzere Sürdürülebilir Enerji Eylem Planını hazırladı. Plan çerçevesinde gerekli eylemlerin hayata geçirilerek, sera gazı salımlarının belirlenen hedefe yönelik olarak azaltılması amaçlanıyor. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla Antalya’nın daha yaşanabilir ve çevre dostu bir şehir olması amaçlanıyor. Bu kapsamda 2020-2024 yıllarını kapsayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planında binalar, enerji, ulaşım, atık, tarım, yeşil alanlar, afet yönetimi ve halk sağlığı ana başlıklarında sürdürülebilir Enerji Eylem Planı ile ilişkili politika ve eylemlere yer verildi.

Büyükşehir Belediyesi, güneş enerjisinden elde ettiği enerjiyle tarım ve çiftçilerin desteklenmesini sağlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji uygulamalarının arttırılmasına yönelik yaptığı bu çalışmalar kapsamında Türkiye de ilk defa güneş enerji santralinden elde edilen enerjiyi depolayan ve bunu kamu binasında kullanan ilk belediye oldu. Büyükşehir Belediyesi, güneş enerjisinden elde ettiği enerjiyle tarım ve çiftçilerin desteklenmesini de sağlıyor. Antalya ve Alanya’daki Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi, Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisleri ile atıklardan kaynaklanan sera gazı oluşumu engellenerek yenilenebilir enerji kaynakları ile temiz enerji elde ediliyor. Bu tesisler ile aylık yaklaşık 127 bin hanenin ihtiyacına karşılık gelen elektrik enerjisi üretiliyor. Enerji verimliliği ve su tasarrufu sağlayan iklim değişikliğine uyumlu Türkiye’de ilk olan kurakçıl peyzaj çalışmaları yapılıyor.

Belediye bünyesinde enerji yönetim biriminin kurulum süreci devam ediyor…

Büyükşehir Belediyesi, emisyon azaltımını sağlayan çevre dostu ulaşım için akıllı kavşak sistemlerinin arttırılması, raylı sistemin yaygınlaştırılması, ulaşım modlarının entegrasyonu, enerji verimi yüksek, çevreye zarar vermeyen toplu ulaşım araçlarının kullanımı, bisiklet yollarının arttırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye bünyesinde enerji yönetim biriminin kurulum süreci ise devam ediyor.

Antalya, 2050 yılında karbon nötr olacak!

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı ile Antalya’nın karbon emisyonlarının 2030 yılına kadar yüzde 40 azaltılmasını, 2050 yılında ise karbon nötr ile ülke ve dünya genelindeki iklim değişikliği ile ilgili çalışmalara önemli bir katkı sağlanmasını hedefliyor. İnsanların hayat kalitesini ve sağlıklarını yakından ilgilendiren iklim değişikliği sorununa yerel yönetimlere çözüm bulma konusunda daha fazla görev düştüğünü söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şunları ekledi:

İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum konusunda başarılı çalışmalar yürüten ülkemizdeki örnek belediyelerden biriyiz. İklim değişikliğine daha dirençli olmak için sera gazı salımını azaltıcı uyum eylemlerinin planlanması ve uygulanması hayati öneme sahiptir. Bu hedeflere ulaşabilmek ancak işbirliği ile gerçekleşebilir. Tüm vatandaşlarımız, kamu kurum ve kuruluşları ve tüm paydaşlarımız ile Antalya’mızın daha yaşanabilir ve iklim dostu bir Dünya Şehri olması için el ele vermeli, iklim değişikliğiyle mücadele için gerekli çalışmaları yapmalıyız.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.