Altek Alarko A.Ş., Alarko Jolding’e bağlı enerji şirketlerinden biridir

Alarko Holding, sürdürülebilir enerji üretim tesislerinin dünyada olduğu gibi ülkemizde de her gün daha önemli hale gelmeye devam edeceğini görüyor ve bu yönde emin adımlar atıyor. Alarko Holding Enerji Grubu gerek ortaklıkları, gerekse kendi bünyesindeki yatırım arayışları ile portföyünü çeşitlendirmek ve geliştirmek hedefini güdüyor.

Altek Alarko A.Ş. elektrik enerjisi üretimi ve satışı ile iştigal etmekte ve bu maksatla elektrik piyasası kanunlarına uygun olarak elektrik santralları kurmakta ve işletmektedir. 76 MW kurulu güce sahip Karakuz, 12.5 MW kurulu güce sahip Tohma Hidroelektrik Santralleri ve 164 MW kurula güce sahip Kırklareli Kombine Çevrim Gaz Santrali Altek Alarko A.Ş. tarafından işletilmektedir. İşletilmekte olan 3 santral toplamda 252.5 MW kurulu güce sahiptir.

Altek Alarko A.Ş., Alarko Enerji grubunun bir parçasıdır. Elektrik üretimi dışında, elektrik dağıtımı, toptan ve perakende satışı hizmeti veren Enerji Grubumuz, ülkemizin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamaya katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Elektrik üretim faaliyetlerinde Alarko – Cengiz Ortaklığı ile kurulan Cenal Elektrik Üretim A.Ş. tarafından, Çanakkale Karabiga’da kurulacak 1320 MW gücünde, 9.900 GWh/yıl üretim kapasiteli, ithal kömüre dayalı enerji üretim santrali kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Bu santralın 2018 yılında faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

Ayrıca Yenilenebilir kaynaklarının önemini benimseyerek Güneş enerjisi santralleri kurma çalışmaları devam etmektedir.

30.10.2009 tarihinde Alarko – Cengiz Ortaklığı tarafından devralınan Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ), Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir illerini kapsayan ve 76.932 kilometrekarelik bir alanda yüzölçümü olarak Türkiye’nin en büyük alanına sahip dağıtım bölgesidir. MEDAŞ, 6 il ve 65 ilçede toplam 8,0 milyar KWh elektrik enerjisi dağıtmakta, 1,8 milyon tüketiciye ve bölgedeki 4,5 milyon vatandaşa hizmet vermektedir.

2012 yılında Elektrik Piyasası Kanunu gereğince “dağıtım faaliyetleri” ve “perakende satış faaliyetleri“ ayrıştırılarak nihai tüketicilere elektrik enerjisi satış faaliyetleri MEPAŞ bünyesinde yapılmaya başlanmıştır. 2014 yılında MEPAŞ yaklaşık 1,8 milyon müşterisine 4735 GWh ve 60.000 serbest tüketicisine 1300 GWh elektrik sağlamış olup abonelik, faturalandırma ve tahsilat işlemleri konularında hizmet vermektedir.

2011 yılında kurulan MESAŞ, EPDK tarafından kendisine verilen lisans kapsamında Tezgah Üstü Piyasa İşlemleriyle ikili anlaşma yoluyla enerji alımı ve belirlenen kriterler çerçevesinde elektrik enerjisi ithalatı ve ulusal düzeyde doğrudan toptan elektrik satışı yetkisine sahiptir. MESAŞ’ın asli görevi, hizmet bölgesindeki yüksek tüketimli müşterilere indirimli elektrik satışı yapmaktır. Bu bağlamda 2700 serbest tüketicisine 2014 yılında 574 GWh elektrik satışı yapmıştır. Ayrıca, hizmet bölgesi dışındaki serbest tüketicilere de satış yapılmaktadır.

Alarko olarak enerji üretiminin yanında enerji ticareti (alım ve satım) faaliyetlerine de dahil olmamız hedeflenmiş ve 2014 Nisan ayında EPDK’dan Alen Alarko Enerji Ticaret A.Ş için tedarik lisansı alınmıştır. Alen için TEİAŞ ile Piyasa Katılım Anlaşması imzalanmış, Bulgaristan ile ticaret (cross border) yapılabilmesi için Kapasite İhale Sistemine (TCAT) kayıt başvurusu tamamlanmıştır. Alarko Enerji Grubu dahilinde, enerji ticareti piyasasının dinamik yapısına uygun esneklikte bir sistem oluşturulmuştur.

Altek Alarko A.Ş. Adres: Muallim Naci Cad. 69 34347 Ortaköy  İstanbul, TÜRKİYE
Altek Alarko A.Ş. Telefon: 0212 2523154
Altek Alarko A.Ş. Fax: 0212 2523119
Altek Alarko A.Ş. web Adresi: www.altek.alarko.com.tr
Altek Alarko A.Ş. e-mail: info@altek.alarko.com.tr