30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Akfen Enerji

Akfen Holding büynesindeki Enerji Yatırımları, Enerji sektörünün hemen her alanında bulunuyor.  Aşağıda Akfen Enerji yatırımlarına dair bilgiler yeralmaktadır.

Yenilenebilir HES Yatırımları

Akfen Holding, hidroelektrik santrali (HES) yatırımları alanında, iştirakleri vasıtasıyla Ocak 2007 tarihinden itibaren faaliyet göstermektedirler.

Akfen Holding’in Yenilenebilir HES portföyü, AkfenHES Yatırımları ve Enerji Üretim AŞ (“HES-1”), Akfen Hidroelektrik Santrali Yatırımları AŞ (“HES-2”) ve Akfen Enerji Kaynakları Üretim ve Tic AŞ (“HES-3”) adlı üç şirketin altında yer almaktadır.

HES-1’de toplam 128,4 MW kurulu güçte 10 proje, HES-2’de toplam 105,2 MW kurulu güçte 7 proje ve HES-3’de 133,4 MW kurulu güçte 4 proje bulunmaktadır.

HES-1 portföyü altında 124,9 MW kurulu güç ve yıllık 554 milyon kWh yıllık enerji üretim kapasitesine sahip 9 santral üretime geçmiştir. 3,5 MW kurulu güç ve yıllık 26,8 milyon kWh yıllık enerji üretim kapasitesine sahip Sekiyaka HES projesinde ise inşaat devam etmektedir.

HES-2 projeleri 105,2 MW kurulu güce ve 444,2 GWh/yıl üretim kapasitesine sahip 7 projeden oluşmaktadır. 95,2 MW kurulu güç ve 401,3 GWh yıllık üretim kapasitesine sahip 6 projede inşaat devam etmektedir.

HES-3 projeleri toplamda 133,4 MW kurulu güce ve 343,2 GWh/yıl üretim kapasitesine sahip dört projeden oluşmaktadır. 104,8 MW kurulu güce sahip baraj tipi bir proje olan Laleli HES projesinde ÇED raporu tamamlanmış ve 9 Kasım 2010 tarihinde ÇED Olumlu Kararı ve 9 Şubat 2011 tarihinde EPDK Lisansı alınmıştır. 4,7 MW kurulu güce ve yıllık 18,2 milyon kWs üretim kapasitesine sahip Adadağ HES projesinde ise ÇED yasal süreci devam etmektedir. 7 MW kurulu güçte üretim lisansına sahip Çiçekli HES ve 17 MW kurulu güçte üretim lisansına sahip Çalıkobası HES geliştirme aşamasındaki projelerdendir.

Akfen Holding’in Yenilenebilir HES portföyü, Megavat saat başına 73 Dolar alım garantisine sahip olup, üretiminin ilk 10 yılı boyunca oluşabilecek fiyat risklerine karşı koruma altındadır.

Laleli Baraj Tipi HES Yatırımı

Akfen Holding Yenilenebilir HES projelerine ilaveten enerji portföyünde bir adet baraj tipi hidroelektrik santral yer almaktadır. Akfen Enerji Kaynakları Üretim ve Tic AŞ (“HES-3”) adlı şirketin altında yer alan 104,7 MW kurulu güce sahip Laleli baraj tipi hidroelektrik santralinin lisansı Şubat 2011’de alınmıştır. Akfen Holding Laleli HES projesi ile elektrik tüketiminin en fazla olduğu saatlerde elektrik satarak Portföy’ünü çeşitlendirmeyi amaçlamaktadır.
Laleli Barajı ve HES projesinde Su Kullanım Anlaşması imzalanmış olup, ÇED Raporu tamamlanmış ve ÇED Olumlu Belgesi alınmıştır.

Mersin Kombine Doğalgaz Santrali

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından “Satış” yöntemi ile özelleştirilmek üzere ihale edilen “Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, 1503 No.’lu Parselde Bulunan 58.000,00 m2 Yüzölçümlü Taşınmaz” için en yüksek teklif Şirketimizin bağlı ortaklığı Akfen Enerji Yatırımları Holding A.Ş. bağlı ortaklığı olan Akfen Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verilmiştir. ÖYK, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Mersin/Karaduvar arsasının Akfen Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye satışına 01.11.2011 tarihinde onay vermiş ve karar Resmi Gazete’nin 01.11.2011 tarihli sayısında yayımlanmıştır. 10.01.2012 tarihinde Başbakanlık Özelleştirme İdaresi (ÖİB) ile varlık satış sözleşmesi imzalanmış,  tapu devri 19 Ocak 2012 tarihinde yapılmıştır.

Akfen Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin ihale konusu arazi üzerinde, 450 MW kurulu güce, yıllık 3.262,5 milyar kWh üretim kapasitesine sahip olacak, doğalgaza dayalı bir elektrik üretim santrali (Mersin Kombine Doğalgaz Santrali ) kurmak amacıyla, 11.04.2008 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna yapılan üretim lisans başvurusu mevcut olup, 12.01.2010 tarihinde ÇED Olumlu Belgesi, 9 Şubat 2012 tarihinde ise Lisans Uygunluk kararı, 8 Mart 2012 tarihinde ise lisans alınmıştır. 23 Mart 2012 tarihinde kurulu gücün 570 MW’a çıkarılması için lisans tadil başvurusu yapılmıştır. Yatırımın 1.000-1.150 MW kurulu güç kapasitesine çıkma opsiyonu bulunmaktadır.

Akfen Enerji Adres: Karaca Sokak N0:32/7 06700 G.O.P. Çankaya/ANKARA
Akfen Enerji Telefon: 0312 4081000
Akfen Enerji Faks: 0312 4416814
Akfen Enerji Web Adresi: www.akfenenerji.com.tr
Akfen Enerji e-mail: akfen@akfen.com.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.