30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


8.400 Ton Rezerve Sahip Krom Sahası Ruhsatı İcradan Satışa Çıkarıldı

ANKARA (Enerji Portalı) – Mustafakemalpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü, IV-C Grup Krom İşletme maden ruhsatı icradan satışa çıkarıldığı duyuruldu.

Mustafakemalpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü, Bursa’nın Mustafakemalpaşa İlçesi sınırları dahilinde bulunan 66597 sicil nolu Mega Minarel Maden San ve Tic. A.Ş. uhdesinde bulunan ( ER:2532206 ) sayılı IV-C Grup Krom İşletme maden ruhsatı icradan satışa çıkarıldığı duyuruldu.

Mustafakemalpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü, IV-c Grup Krom İşletme ruhsat sahasına dair şu bilgileri paylaştı:

“Satışa konu Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi sınırları dahilinde bulunan 66597 sicil nolu Mega Minarel Maden San ve Tic. AŞ uhdesinde bulunan ( ER:2532206 ) sayılı IV-C Grup Krom İşletme ruhsat sahasına 1522,02 ha. Alana arama ruhsatı düzenlenmiştir. Söz konusu sahaya 04/11/2008 tarihinde işletme ruhsatı, 08/07/2011 tarihinde Krom işletme izni düzenlenmiştir. Maden Kanunun 7. Maddesi gereği alınması zorunlu izinler alınmıştır. İzinlerin geçerlilik durumları ilgili idarelerden öğrenilmesi gerekmektedir. Ruhsat sahası için 05/11/2018 tarih ve 117713 sayılı dilekçe ekinde verilen Temdit projesi ile Temdit Talebinde bulunulmuş olup süre uzatım işlemleri devam etmektedir. Süre uzatım projesinde yer altı ve açık işletme metodu ile üretim faaliyetinde bulunulacağı beyan edilmiştir. Saha 1/25000 ölçekli H21d3,H21c4,i2a2,i21b1 paftası dahilinde, çalışma sahasına Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Ömeraltı Köyü karayolundan sonra çalışma alanına ulaşılmaktadır. Ruhsat sahası ofiyolitik kayaçlardan meydana gelmiştir.

Ruhsat sahası ile ilgili Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ne verilen işletme projesinde sahadaki yarma ve mostralarda saçınımlı-bantlı yer yermasif karakterde ( Ortalama %30-35 tenörlü ) kalınlığı 10 cm den 1,5 m ye kadar değişebilen krom cevherinin bulunduğu belirtilmektedir.

Cevherleşme/Mineralizasyon/Maden Yatağına Ait Bilgiler Maden Yatağının özellikleri Cevher kütlesinin tipi: Mağmatik oluşumudur.

Yatağın cevherleşme tipi, şekli ve geometrisi:

Cevher kütlesinin şekli : Saçılımlı-bantlı masif,

Cevher oluşum Biçimi: Ofiyolitik kuşak içerisinde,

Cevher parajenezi ve gang minarelleri :

Minarel adı : Krom , Kimyasal bileşimi : Cr2O3

Kaynak / rezerv raporu tahmini hesaplaması ruhsat sahibince MAPEG e sunulan 15/07/2008 tarih ve 116840 sayılı dilekçesi ekinde işletme projesinde; ruhsatlı alanda yapılan prospeksiyon, jeolojik etüt ve yüzeylenen mostraların dağılımında gözlemsel olarak yapılan rezerv tespit çalışmaları neticesinde Toplam 8400 ton görünür krom rezervinin tespit edildiği beyan edilmiştir.

Ruhsat alanında yapılmış faaliyetler ve ocakların mevcut durumu:

S : 66597 sayılı ruhsat sahasının işletme izin alanı içerisinde Y:647802 X:4428951 temsili koordinatında şantiye alanı, Y:647839 X:4428994, Y:647840 X:44290009, Y:647841 X:4429020 ve Y:647818 X:4428995 temsili koordinatlarında galeri girişleri ile Y:647849 X:4429023 temsili koordinatında ise nefeslik bulunmaktadır.

Ayrıca şantiye alanında yaklaşık 500 ton düşük tenörlü stok görülmüştür. Saha alanında 8 adet kullanışlı durumda konteynır ve bir adet metal su tankı bulunmaktadır. Söz konusu yer altı girişleri tespit tarihinde kapalı durumda ( ahşap kapı ile örtülmüş ve girişleri su ile dolu ) olup damar takibi yapılarak üretim faaliyetinde bulunulduğu anlaşılmaktadır. İşletme izin alanı genelinde çeşitli yarma ve mostralarda projeye konu krom cevherleşmesi gözlenmiştir.

Sonuç olarak; madenler devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, değer tespiti yapılırken projede yer alan beyanlar ve saha mahallinde yapılan gözlemler, ruhsatın süresive diğer tüm unsurlar etkili olmakla birlikte, mevcut değeri piyasa koşullarının belirlediği unutulmamalıdır. Bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda Sicil: 66597 sayılı ruhsat sahasının rayiç bedeli 3.750.000 TL ( Üç milyon yedi yüz elli bin TL) olarak belirlenmiştir.”

İhale, 10 Mart 2020 tarihinde saat 11:00’de Belediye Çevre Temizlik İşleri Müdürlüğü Orta Mah Eski Bursa Cad. Adliye Binası Karşısı Mustafakemalpaşa / Bursa adresinde gerçekleştirilecek.

İhale hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.