3S Kale Niğde Enerji Üretim A.Ş. tarafından Niğde İli, Merkez İlçesi, Narköy Köyü, Karaman Mevkii’nde belirlenen 3.055 m2 ’lik proje alanı içerisinde “Jeotermal Kaynak Arama Sondajı” çalışması yapılacak.

Proje alanı Niğde İl Özel İdaresi tarafından faaliyet sahibi adına düzenlenmiş olan 16 ruhsat numaralı, 3241987 Erişim Numaralı 1.720,41 ha alana sahip Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı içerisinde yer almaktadır. Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı 2 poligon olarak belirlenmiş olup proje alanı 1.poligon içerisinde kalmaktadır.

Ayrıca proje alanı Niğde İli, Merkez İlçesi, Narköy Köyü, Karaman Mevkii 166 Ada, 67 parsel içerisinde kalmaktadır.

Proje alanı(ÇED Alanı) olarak belirlenen 3.055 m2 ’lik alan içerisinde planlanan proje kapsamında 1 adet jeotermal kaynak arama sondajı faaliyeti gerçekleştirilecektir. Proje alanı 166 Ada, 67 No’lu parsel içerisinde kalmakta olup söz konusu parsel Hazine arazisidir. Proje alanında çalışmalara başlanılmadan önce ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli tüm izinler alınacaktır.

16 ruhsat no ve 3241987 erişim numaralı jeotermal kaynak arama ruhsat sahası içerisindeki proje alanı olarak belirlenen 3.055 m2 ’lik alan içerisinde 1 noktada jeotermal kaynak arama sondajı açılması planlanmaktadır. Proje kapsamında açılması planlanan1 adet sondaj kuyusunun ortalama 3.500 m derinlikte açılması planlanmaktadır. Kuyuların açılması sırasında başlangıçta 20 inç boyutunda ortalama 100 m derinliğinde delikler açılacak, daha sonrasında 13-3/8 inç boyutunda 800 m derinliğe kadar devam edilecek, sonrasında 9-5/8 inç boyutunda 2.300 m derinliğe kadar devam edilecek ve son olarak 7 inç boyutunda 3.500 m derinliğe kadar inilmesi planlanmaktadır. Arama sondajı sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda, inilen derinliğe kadar topraktaki ısı artışının ölçülmesi planlanmaktadır.