3S KALE Enerji olarak “Yenilenebilir enerji arama ve üretimi konusunda Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri olma” misyonu ile yola çıktık.

3S Kale Enerji üretim şirketi olarak temiz ve yenilenebilir enerji alanında çalışıyoruz. Özellikle ‘jeotermal enerji’ üzerinde yoğunlaştık. Aydın’da 1, Niğde Bölgesinde 5 ve Manisa yöresinde 1 adet olmak üzere toplam 7 ruhsatımız bulunuyor. Aydın ruhsatımızda 25 MWe kapasiteli bir jeotermal santral kurma aşamasına geldik. Bu tesis 6 üretim 6 tane de re-enjeksiyon kuyusundan ibaret olacaktır. Üretim kuyularının tamamı açılmıştır. Re-enjeksiyon kuyularının ise 2 tanesi tamamlanmıştır. Santralin 2018 Ekiminde devreye alınması hedeflenmiştir. Projenin maliyeti 84 milyon USD’dir.

Manisa ruhsatımız Batı Anadolu’nun jeotermal potansiyeli yüksek diğer bir grabeni olan Gediz Grabeni içerisinde bulunmaktadır. Bu sahada 2017 yaz ayları içerisinde jeolojik ve jeofizik çalışmalar yapılmış ve yaklaşık 1 milyon USD ödenmiştir. Bu sahada da Aydın ruhsatında olduğu gibi keşif yaptığımız takdirde bu bölgeye de benzer boyutta yatırım yapacağımız tabiidir.

Niğde ruhsatlarımız ülkemizin turizm açısından son derece önemli Kapadokya bölgesinde bulunmaktadır. Bölgede enerji şirketlerinin faaliyetleri yeterli düzeyde değildir. Bunun başlıca nedeni henüz daha bölgede jeotermal kaynak keşiflerinin fazla olmayışıdır.

Muhtemelen enerji şirketleri bu bölgeye yatırımı riskli görmektedirler. Şirketimiz bu sene Bozköy ruhsatında bir sondaj yaparak Türkiye’nin en sıcak kuyusunu bulmuştur. 295 0C taban sıcaklığı olan bu kuyu buhar üretmektedir. EGS jeotermal sistemi geliştirmek için çalışmalar sürdürülmektedir. Diğer dört ruhsatımızda ise araştırmalarımız devam etmektedir. Bölgeye bugüne kadar araştırma kaleminden 6 milyon USD yatırım yapılmıştır.

Şirketimiz Batı ve İç Anadolu’da yer alan jeotermal bölgeler kadar, Doğu Anadolu’da bulunan genç volkanik bölgeler ile Kuzey ve Doğu Anadolu Fay kuşaklarıyla da ilgilenmekte ve bu alanlarının da jeotermal potansiyellerini de ortaya çıkartmak için gerekli çalışmaları yapmaktadır. Araştırmalarımızı tüm ülke sathına yaymak istememizin nedeni uzun vadede uluslararası alanda önde gelen bir enerji şirketi olma arzumuzdur. Bugün itibarıyla jeotermal enerji üretimine yoğunlaşmış olmamıza rağmen, güneş ve rüzgâr gibi diğer yenilenebilir enerji türlerine girme düşüncemiz de mevcuttur. Ayrıca petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar da ilgi alanımız içerisindedir. Önümüzdeki 5 yıl için en az 100 MW jeotermal santral kapasitesine ulaşmak gibi bir büyüme hedefimiz vardır.

3S Kale Enerji Adres: GÜVEN MAH. ESKİ LONDRA ASFALTI NO: 89  34160 GÜNGÖREN / İSTANBUL
3S Kale Enerji Telefon: 0212 5029040
3S Kale Enerji web adresi: www.3skale.com.tr/tr/enerji
3S Kale Enerji e-mail: info@3skale.com.tr